Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Χωρικής Ανάλυσης Επιχειρηματικότητας

Geomeletitiki.gr > GIS > Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Χωρικής Ανάλυσης Επιχειρηματικότητας

Πληροφοριακό Σύστημα Χωρικής Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος για τη Χωρική Ανάλυση της Επιχειρηματικότητας. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020 “, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σύστημα αξιοποιεί τα στοιχεία που συλλέγει το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και η Ελληνική Στατιστική Αρχή μέσω της ανάλυσης και αναπαράστασής τους, με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αττική και στόχος του είναι η παροχή μεγάλου όγκου δεδομένων για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων από τις επιχειρήσεις.

Στις δυνατότητες του περιλαμβάνονται η ανάλυση δεδομένων των επιχειρήσεων, η δυναμική υποβολή ερωτημάτων και παραγωγή αναφορών και η παρουσίαση αποτελεσμάτων με τη χρήση μοντέρνων οπτικοποιήσεων.

Ενδεικτικά παραδείγματα ανάλυσης:

* Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων

* Ιστορική Εξέλιξη Επιχειρήσεων

* Οικονομικά Στοιχεία ανά Επιχείρηση

* Οικονομικά Στοιχεία ανά Περιοχή

Οι τρεις βασικοί Πυλώνες του Συστήματος είναι:

Α. Γεωπληροφοριακό Σύστημα (GIS), μέσω του οποίου παρουσιάζονται με τη μορφή διαδραστικών χαρτών βασικοί δείκτες της Προσφοράς και Ζήτησης της αγοράς.

Β.  Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI), το οποίο προσφέρει εργαλεία για δυναμική αναζήτηση στοιχείων αλλά και πρόσβαση σε πλήθος αναφορών (reports).

Γ. Εφαρμογή για Κινητές Συσκευές (Mobile Apps), η οποία βασίζεται στην τεχνολογία των Μηνυμάτων Ώθησης (Push Notification) και  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία του ΕΒΕΑ με τα μέλη του αλλά και από επιλεγμένες επιχειρήσεις για την ενημέρωση του αγοραστικού κοινού (proximity marketing).

Για την επίσημη παρουσίαση του Συστήματος στο κοινό και τις επιχειρήσεις, θα πραγματοποιήθηκαν σχετικές ημερίδες

Περισσότερες πληροφορίες στο analytics.acci.gr

Η εφαρμογή, από τώρα, (Ιούνιος 2022) είναι διαθέσιμη στα δύο βασικά ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών (App Store, Google Play).