6 εφαρμογές Γεωπληροφορικής – GIS στη Γεωλογία

Geomeletitiki.gr > ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ > 6 εφαρμογές Γεωπληροφορικής – GIS στη Γεωλογία
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γεωλογική μελέτη της επιφάνειας ,των υποστρωμάτων και των γεωλογικών φαινομένων της γης . Οι γεωλόγοι πλέον χρησιμοποιούν την τεχνολογία GIS για να  ενσωματώσουν τα διαφορετικά γεωλογικά δεδομένα που συλλέγονται από το πεδίο, έτσι ώστε η αξιοποίηση τους να οδηγήσει σε μια πιο ακριβής κ σύγχρονη προσέγγιση.
1. Γεωλογική Χαρτογράφηση
Το GIS αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο στη γεωλογική χαρτογράφηση. Η χαρτογράφηση του υπεδάφους μέσω των πρωτογενών δεδομένων καταγραφής γεωτρήσεων βοηθά στη απεικόνιση  αξιόπιστων δεδομένων για τη δημιουργία ενός γεωλογικού χάρτη.

Η χαρτογράφηση άλλωστε είναι η κύρια λειτουργία του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών γιατί παρέχει ερμηνεία δεδομένων με οπτικό τρόπο. Το GIS είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και στη συνέχεια αναπαριστά τα δεδομένα οπτικά σε μορφή που χαρτογραφείται. Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών είναι επίσης ένα αποτελεσματικό εργαλείο δημιουργίας τρισδιάστατης απεικόνισης , κάτι που είναι απαραίτητο σε κάθε μελέτη όπου θα χρειαστεί ένας γεωλογικός χάρτης. 
2. Χρήσεις γης
Το GIS βοηθά στην παροχή των δεδομένων που απαιτούνται για την καταγραφή και παρακολούθηση των αλλαγών στη χρήση γης. Το σύστημα διαχείρισης τους με βάση το GIS παρέχει συνοπτικά στατιστικά στοιχεία, γραφήματα και πίνακες ανά χωρική ενότητα που είναι απαραίτητη για διαφορετικούς γεωλογικούς σκοπούς .

3. Τοπογραφία
Οι γεωλόγοι ενσωματώνουν την τοπογραφία στις μελέτες τους καθώς τους βοηθά να έχουν την ακριβή θέση αντικειμένων αλλά και καταγραφή φαινομένων όπως είναι η μοντελοποίηση της ροής του υπόγειου νερού ή η αξιολόγηση της σταθερότητας του εδάφους κ.λπ. 

Τα δεδομένα που παρέχονται στη συνέχεια ενσωματώνονται στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ώστε να έχουμε οπτική απόδοση μιας δεδομένης περιοχής και παραγωγή ψηφιακών χαρτών.
4. Διαχείριση ακτών
Το GIS βοηθά ψηφιακή καταγραφή δεδομένων χαρτογράφησης και παρακολούθηση των παράκτιων πόρων και της διαχείριση ακτών ενώ ταυτόχρονα βοηθά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω καλύτερης προστασίας από τις πλημμύρες και τη διάβρωση.

Η παράκτια ζώνη αντιπροσωπεύει ποικιλίες οικοσυστημάτων όπως κοραλλιογενείς υφάλους, μαγκρόβια δάση και αμμόλοφους. Τα οικοσυστήματα υψηλής παραγωγικότητας όπως οι κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι κοινά στις παράκτιες περιοχές. Στη διαχείριση των παράκτιων περιοχών πρέπει να γίνει τόσο μικροσχεδιασμός όσο και μακροοικονομικός σχεδιασμός. Επιπλέον, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών που βοηθούν στη δημιουργία των απαιτούμενων δεδομένων. 
5. Πληροφοριακό Σύστημα Σεισμών
Οι γεωλόγοι καταγράφουν τις σημαντικές εμφανίσεις των σεισμών και τις τάσεις που αυτοί ακολουθούν. Η εφαρμογή του GIS σε αυτόν τον τομέα είναι σημαντική γιατί μοντελοποιεί εύκολα τη θέση και την  συμπεριφορά των σεισμών στο χώρο αλλά και στο χρόνο.

6. Εξορύξεις 
Οι εξορύξεις αποτελούν  κορυφαία παράμετρο μιας αναπτυσσόμενης οικονομίας σε κάθε χώρα .Η έρευνα για πετρέλαιο ,υδρογονάνθρακες και πολύτιμα μέταλλα σε οποιαδήποτε περιοχή απαιτεί από τους γεωλόγους να γνωρίζουν τη γεωλογική σύσταση μιας περιοχής. Τα εργαλεία του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών, που χρησιμοποιούνται είναι απαραίτητα και πολύτιμα για τον προσδιορισμό, την παρακολούθηση και την της απόκτησης των δεδομένων  αυτών