Μήνας: Απρίλιος 2022

Geomeletitiki.gr > 2022 > Απρίλιος

Ακίνητα Δημοσίου : Ψηφιακή καταγραφή και ρύθμιση καταπατημένων

Ψηφιακή καταγραφή ακίνητης  δημόσιας περιουσίας και αξιοποίηση της μέσω του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ) Το […]

Read more