Μήνας: Ιούνιος 2020

Geomeletitiki.gr > 2020 > Ιούνιος

Κτηματολόγιο: Διαγωνισμός Υπηρεσιών Συμβούλου για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πόρων

Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου για τον σχεδιασμό και […]

Read more