30 χρόνια Δίκτυο Natura 2000: Μια γιορτή για την προστασία της φύσης

Geomeletitiki.gr > GIS > 30 χρόνια Δίκτυο Natura 2000: Μια γιορτή για την προστασία της φύσης

Συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τη θέσπιση του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 και το υπουργείο Περιβάλλοντος με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) διοργανώνουν 30 εκδηλώσεις σε οικοσυστήματα της χώρας.

Η 21η Μαΐου γιορτάζεται με ενημερωτικές και ψυχαγωγικές δράσεις το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Μαΐου, από το Δέλτα Έβρου και τις Πρέσπες έως την Πίνδο, την Παμβώτιδα, την Πάρνηθα, τη λίμνη Μουστού της Πελοποννήσου, την Αλόννησο, την Κάρπαθο και τη Σαμαριά.

Οι άνθρωποι που εργάζονται στις 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για την προστασία των ειδών και του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας προσκαλούν μικρούς και μεγάλους φυσιολάτρες σε ξεναγήσεις και πεζοπορίες στη φύση, ενημέρωση στα Κέντρα Πληροφόρησης, διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά, καθώς και παράσταση με τον Καραγκιόζη «φύλακα» των προστατευόμενων περιοχών.

* Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον διαδραστικό xάρτη των εκδηλώσεων εδώ.

Τι είναι όμως το δίκτυο Natura 2000

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί από το 1992 τον βασικό πυλώνα και εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, που θεσπίστηκε βάσει δύο ευρωπαϊκών οδηγίών της ΕΕ για τη φύση: Την Οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EΟK) και την Οδηγία για τα άγρια πτηνά (2009/147/EK, πρώην 79/409/EK).Οι προστατευόμενες περιοχές που χαρακτηρίζονται βάσει των δύο αυτών Οδηγιών συγκροτούν το δίκτυο Natura 2000. Στόχος του δικτύου είναι να προστατευθούν οι σημαντικότεροι τύποι οικοτόπων και τα απειλούμενα είδη στην ΕΕ.

Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται υποβάθμιση οικοτόπων ή όχληση ειδών σε αυτές τις περιοχές, να θεσπίσουν μέτρα προστασίας και διαχείρισης και να παρακολουθούν την κατάσταση των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.

Στην Ελλάδα, το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 446 περιοχές, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 28% της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας και υπάγονται στις 24 Μονάδες Διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Ωστόσο, το Natura 2000 δεν είναι απλώς ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών. Αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι και η φύση αποδίδουν καλύτερα όταν συνεργάζονται. Στόχος του δεν είναι ο αποκλεισμός οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά η διασφάλιση της συμβατότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με την προστασία πολύτιμων ειδών και οικοτόπων.

Έτσι, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις περιοχές Natura 2000 και συγκεκριμένα α) να λαμβάνονται θετικά μέτρα, όπου χρειάζεται, για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των συγκεκριμένων οικοτόπων και ειδών με σκοπό την καλύτερη διατήρησή τους και β) να αποφεύγονται δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν κάποια είδη ή να καταστρέψουν οικοτόπους.

Η προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι, όχι μόνο δεν αποκλείει, αλλά αντιθέτως ενθαρρύνει τις βιώσιμες μορφές δασοκομίας, αλιείας, γεωργίας και τουρισμού, κι έτσι το δίκτυο Natura 2000 διασφαλίζει ένα μακρόπνοο μέλλον για τους ανθρώπους που ζουν στις εν λόγω περιοχές και βασίζονται στις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Παρακάτω θα αναφέρουμε εν συντομία δύο σχετικές εφαρμογές

Ποιες ψηφιακές εφαρμογές  έχουμε

Public Natura 2000 viewer

Με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα δημόσιο πρόγραμμα προβολής Natura 2000 που καθιστά δυνατή την εξερεύνηση τοποθεσιών Natura 2000 σε κάθε μέρος της ΕΕ με το πάτημα ενός κουμπιού. Δομημένο σε τεχνολογία αιχμής GIS (Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών), το δημόσιο πρόγραμμα προβολής είναι ένα διαδραστικό και φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο που επιτρέπει στον χρήστη να περιηγείται  στις τοποθεσίες Natura 2000 σε διαφορετικούς τύπους υποβάθρου (χάρτες οδών, δορυφορικές εικόνες, γεωγραφικές περιοχές, κ.λπ.) και να εντοπίζει γρήγορα τοποθεσίες και σχετικές πληροφορίες ενδιαφέροντος.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο χάρτη public Natura 2000 viewer

Υπηρεσίες προς πολίτες και επαγγελματίες -Πιστοποιητικά NATURA

Το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, δημιούργησε νέα πλατφόρμα για την ανάρτηση των ορίων του εθνικού καταλόγου των προστατευόμενων περιοχών του ευρωπαικού οικολογικού δικτύου «Νatura2000» επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων του στο διαδίκτυο, σε εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) ως ισχύει. Με τον τρόπο αυτό, όλοι, πολίτες και φορείς, έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στη γεωγραφική θέση και στα όρια των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου «Νatura2000», σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού, σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) ως ισχύει, με το οποίο βεβαιώνεται η εντός/εκτός ορίων μιας προστατευόμενης περιοχής θέση μιας συγκεκριμένης έκτασης ενδιαφέροντος ή γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ λειτουργούντος κτηματολογίου.

Με τη χρήση των εργαλείων της διαδικτυακής πλατφόρμας, μπορείτε εύκολα, απλά και γρήγορα να περιηγηθείτε στον γεωγραφικό χώρο, να εντοπίστε είτε την προστατευόμενη περιοχή που σας ενδιαφέρει είτε την έκταση ενδιαφέροντός σας, να την οριοθετείστε και να πληροφορηθείτε εάν αυτή εμπίπτει εντός ή εκτός μιας προστατευόμενης περιοχής..

Μπορείτε να αναζητήσετε την έκταση που σας ενδιαφέρει με τους εξής τρόπους:

  • Πληκτρολογώντας το ΚΑΕΚ Λειτουργούντος Κτηματολογίου, εφόσον έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση στη συγκεκριμένη περιοχή,
  • Πληκτρολογώντας τις γεωγραφικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 της έκτασης που σας ενδιαφέρει, ή
  • Υποβάλλοντας ηλεκτρονικώς τα όρια της έκτασης ενδιαφέροντος υπό μορφή αρχείου ASCII, gml, ή DXF (κλειστή πολυγωνική δομή) ή σύμφωνα με το πρότυπο «shapefile» πολυγωνικής μορφής, με γεωαναφορά στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς.

Για είσοδο στην εφαρμογή ακολουθήστε τον σύνδεσμο Πιστοποιητικά NATURA

Βιβλιογραφία: https://www.ktimanet.gr/ , https://edozoume.gr/ ,  https://ypen.gov.gr/