Η εταιρεία

Geomeletitiki.gr > Η εταιρεία

Εταιρικό προφίλ

Η “ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142857204000 είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνική εταιρεία με έμπειρα στελέχη, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Αναλαμβάνει μελέτες και παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου με γεωγραφική εμβέλεια σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα έργων υποδομής στους τομείς τοπογραφικών, πολεοδομικών, χωροταξικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών, κυκλοφοριακών έργων, μελετών κτηματολογίου φωτογραμμετρίας και γεωπληροφορικής (G.I.S.) στον ιδιωτικό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη, εξωτερικούς επιστημονικούς και τεχνικούς συνεργάτες με υψηλή εξειδίκευση και με μακροχρόνια επιστημονική τεχνογνωσία. Ταυτόχρονα με τη χρήση καινοτόμων μέσων υψηλής τεχνολογίας παρέχει μια ολοκληρωμένη πρόταση σε αντικείμενα εργασιών στους τομείς δραστηριότητας της.

Με την ολοκληρωμένη γεωγραφική-τοπογραφική και πολεοδομική καταγραφή-διαχείριση ιδιοκτησιών και των στοιχείων που συνδέονται με αυτή, επιτυγχάνουμε την βέλτιστη αξιοποίηση τους τώρα αλλά και στο μέλλον, προσφέροντας όλες τις πληροφορίες για χρήση ιδιωτικών επενδύσεων, επιχειρηματικής δραστηριότητας και εκμετάλλευσης Δημοσίων φορέων.

Λειτουργώντας με αξονα ποιότητα – ακρίβεια – αξιοπιστία και έχοντας ως θεμέλιο την εμπειρία, την άρρηκτη οργανωτική δομή και την συνεχή τεχνολογική ερεύνα, παρέχουμε επιτυχώς τις πλέον αξιόπιστες υπηρεσίες μας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ξεχωρίζοντας για το επίπεδο υπηρεσιών μας.

Στόχος – όραμα

Πρωταρχικός Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας και ποιότητας σε μία δύσκολη οικονομική περίοδο με την μέγιστη ταχύτητα διεκπεραίωση τους σε κάθε είδους εργασία, μελέτη και έργο που μας ανατίθεται, με συνέπεια και πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.

Με επιδίωξη την συνεχή έρευνα και την αναζήτηση καινοτόμων μεθόδων να είμαστε πάντα επίκαιρα ενημερωμένοι για τα μέσα και τις εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας προσφέροντας με αυτό το τρόπο τις βέλτιστες υπηρεσίες μας σε ένα αντικείμενο δραστηριότητας που εξελίσσεται ραγδαίως τεχνολογικά διαρκώς.

Επενδύοντας στα στελέχη μας ώστε να αποτελούμε μια επιχείρηση σύγχρονη συνεχώς αναπτυσσόμενη σε νέους τομείς εδραιώνοντας την θέση μας ανάμεσα στους κορυφαίους Τοπογράφους μελετητές – Συμβούλους στον Ελληνικό Χώρο και όχι μόνο και να βάζουμε τα θεμέλια των ιδιωτικών, επιχειρηματικών, επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας στο δρόμο της ανάπτυξης.

Ιστορικό

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες μελετών παραγωγής τοπογραφικών υποβάθρων, πολεοδομικών και γεωπληροφορικών έργων και υπηρεσιών του ομίλου “Σαμαράς & Συνεργάτες”. Με συνδρομή των έμπειρων στελεχών της του εξειδικευμένου προσωπικού της έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ως σήμερα πληθώρα έργων και εργασιών που ανέλαβε και συνεχίζουμε αδιάλειπτα με το βλέμμα μας στο μέλλον.

Εξοπλισμός

Η Εταιρία διαθέτει υψηλού επιπέδου υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό για την επιτυχή, ολοκληρωμένη και ταχεία εκπόνηση μελετών και την τήρηση προδιαγραφών κατά την παροχή των υπηρεσιών μελετών και έργων. Για την τοπογραφική αποτύπωση με την απαιτούμενη ακρίβεια ανάλογα με ανατεθειμένη εργασία, για την παραγωγή υψηλής ακρίβειας 2Δ διαγραμμάτων και υποβάθρων, την παραγωγή αξιόπιστων ψηφιακών μοντέλων εδάφους, για την 3Δ αποτύπωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αλλά και για την εκτενή περιγραφή μεγάλων εκτάσεων τα στελέχη της και προσωπικό της εταιρίας έχουν στη διάθεσή τους:

  • Γεωδαιτικός σταθμός Topcon GPT 3000
  • Δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης GNSS Topcon GRS-1
  • Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΣΜΗΕΑ- DJI Phantom 4 Pro και DJI Phantom 3 Pro )
  • Η/Μ αποστασιόμετρα (laser)
  • Φωτογραφικές μηχανές
  • Πλήθος σύγχρονων software καθώς και μεγάλη υπολογιστική ισχύ για την επεξεργασία δεδομένων

Ανθρώπινο δυναμικό

Η Γεωμελετητική αντιλαμβάνεται ότι το ανθρώπινο δυναμικό της είναι το σημαντικότερο Κεφάλαιο της και επενδύοντας στην εμπειρία και στην άρτια κατάρτιση των στελεχών, τεχνικού προσωπικού και των συνεργατών επιτυγχάνει την συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας.

Η συνεχής εκπαίδευση των μελών που την απαρτίζουν και η συνεχής ενημέρωση των τεχνολογικών εξελίξεων που αφορά τους τομείς δραστηριοποιήσεων της σε ένα απαιτητικό χώρο με μεγάλο ανταγωνισμό αποτελούν τους βασικούς παράγοντες εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού της. Επειδή όμως τα σημαντικά αποτελέσματα έρχονται μέσα από την ομαδική εργασία και όχι από ένα άτομο, στην εταιρία προάγεται το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας ως βασική αρχή. Η άμεση επικοινωνία, η διάχυση τεχνογνωσίας και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες στα μέλη της εταιρίας ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της σε όλες τις εργασίες που αναλαμβάνει.

Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας που έχει διαμορφωθεί δίνονται οι ευκαιρίες προσωπικής επαγγελματικής εξέλιξης των μελών παρέχοντας τους κάθε δυνατό τεχνικό ή τεχνολογικό μέσο για την επίτευξη του. Η Γεωμελετητική στελεχώνεται από ένα σύνολο έμπειρων Τοπογράφων Μηχανικών και τεχνικού προσωπικού, αντλώντας από ένα πυρήνα συνεργατών που διαθέτει πορεία 20 ετών στο χώρο και στον οποίο συνεχώς προστίθεται νέο αλλά και έμπειρο προσωπικό, κατάλληλο να δίνει λύσεις και να υλοποιεί νέα έργα.