Μήνας: Δεκέμβριος 2021

Geomeletitiki.gr > 2021 > Δεκέμβριος

Ανοικτά Δεδομένα (OpenData): Γεωχωρικά δεδομένα μέσω νέας πύλης data.ktimatologio.gr

Η σύγχρονη κοινωνία πλέον αξιοποιεί  την «πληροφορία» μέσω της τεχνολογίας και η ελεύθερη πρόσβαση σε […]

Read more