Μήνας: Ιούνιος 2022

Geomeletitiki.gr > 2022 > Ιούνιος

Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Χωρικής Ανάλυσης Επιχειρηματικότητας

Πληροφοριακό Σύστημα Χωρικής Ανάλυση Επιχειρηματικότητας Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του Πληροφοριακού […]

Read more