Μήνας: Ιούλιος 2022

Geomeletitiki.gr > 2022 > Ιούλιος

Κοινωνία της Πληροφορίας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» συνολικού προϋπολογισμού 913 εκατ. […]

Read more