Επικοινωνία

Geomeletitiki.gr > Επικοινωνία

  Με την υποβολή των στοιχείων σας στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή αιτήματος επικοινωνίας, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» & το διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Τ.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τη διατήρηση των Δεδομένων για ρητά καθορισμένο χρονικό διάστημα (10 έτη) από τη λήψη του (αιτήματος) αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού της επικοινωνίας.


  Γραφεία Θεσσαλονίκης

  26ης Οκτωβρίου 43, T.K. 54627
  Limani Center , Θεσσαλονίκη

  Τ. +30 2310 552 115
  F. +30 2310 552 116
  Ε. [email protected]

  Γραφεία Αθήνας

  Πανεπιστημίου 10 , T.K. 10671
  Σύνταγμα , Αθήνα

  Τ. +30 210 95 80 000 –
  +30 210 95 90 030
  F. +30 210 95 90 031
  Ε. [email protected]

  Μέλος του Ομίλου Σαμαρας & Συνεργάτες www.samarasgroup.gr