Κτηματολόγιο – ΤΕΕ : Μέτρα ενίσχυσης κτηματολογικών γραφείων και υποστηρικτικών υπηρεσιών

Geomeletitiki.gr > ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ > Κτηματολόγιο – ΤΕΕ : Μέτρα ενίσχυσης κτηματολογικών γραφείων και υποστηρικτικών υπηρεσιών

Το «Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ» λαμβάνει μέτρα ενίσχυσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο όγκος νέων δηλώσεων , ενστάσεων και χωρικών μεταβολών την επόμενη διετία.

Ιδιώτες μελετητές στα κτηματολογικά γραφεία

Ένα εκατομμύριο προβλέπεται να φτάσουν οι αιτήσεις διόρθωσης των ιδιοκτητών ακινήτων που διαφωνούν με κάποιο από τα στοιχεία της ανάρτησης των κτηματογραφικών πινάκων, αλλά και οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και θεωρεί ότι θίγεται.

Συνεπώς η διοίκηση του Κτηματολογίου προκειμένου να διαχειριστεί το πρόβλημα αποφάσισε να ενισχύσει τα 17 κτηματολογικά γραφεία της χώρας (και τα 75 υποκαταστήματά τους) με έναν ιδιωτικες μελετητές. Ο γενικός διευθυντής του Κτηματολογίου Στέφανος Κοτσώλης, ανακοίνωσε ότι εντός του Ιουλίου θα γίνει η προκήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο, προϋπολογισμού περίπου 30 εκατ. ευρώ, από την οποία θα προκύψουν τα σχήματα που θα συμμετέχουν στις 17 εκτελεστικές συμβάσεις, οι οποίες θα είναι διετείς (συν ένα έτος εφόσον χρειαστεί).

Οι αιτήσεις διόρθωσης και οι ενστάσεις αυξάνονται  μήνα με τον μήνα, όσο θα ολοκληρώνται οι μελέτες κτηματογράφησης. Εως τα τέλη του 2023, το 70% της ελληνικής επικράτειας θα έχει Κτηματολόγιο σε λειτουργία (από 35% σήμερα) και μαζί με τις περιοχές που θα βρίσκονται στην τελευταία φάση της κτηματογράφησης (23%) το ποσοστό της χώρας που θα έχει καλυφθεί θα φτάσει στο 93%, καλύπτοντας την πλειονότητα των περίπου 39 εκατ. προ-εκτιμώμενων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που υφίστανται σήμερα στην Ελλάδα. Ετσι, με δεδομένο ότι για περίπου μία στις δέκα ιδιοκτησίες υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης ή ένστασης, ο όγκος εργασίας που περιμένει τους ιδιώτες μελετητές θα είναι μεγάλος.

Στελέχωση κτηματολογικών γραφείων μέσω ΑΣΕΠ

Πέρα από τους ιδιώτες μελετητές που θα αναλάβουν τη διαχείριση των ενστάσεων, το Κτηματολογίου εστιάζει στη στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό. Ειδικότερα, σχεδιάζονται προσλήψεις 256 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ – ήδη έχει γίνει η πρώτη προκήρυξη για 77 θέσεις.

Παράλληλα προχωρεί η κατάρτιση μητρώου διαπιστευμένων τοπογράφων μηχανικών – σε συνεργασία με το ΤΕΕ . Στόχος είναι η δημιουργία μιας λίστας με αξιόπιστους επιστήμονες, οι οποίοι θα ασχολούνται με τη «γεωχωρική μεταβολή», δηλαδή με οποιαδήποτε αλλαγή έχει να κάνει με τον χώρο της ιδιοκτησίας, π.χ. κατάτμηση ενός οικοπέδου σε δύο ή τρία κομμάτια, συνένωση ιδιοκτησιών, διόρθωση εμβαδού κ.ά.  Μητρώο θα δημιουργηθεί επίσης για δικηγόρους (40 στη Θεσσαλονίκη και 100 στην Αθήνα), οι οποίοι θα εξετάζουν τα νομικά δικαιώματα.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθηση των ενστάσεων

Σημαντικό ρόλο θα έχει και η δημιουργία νές ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθηση των ενστάσεων, από την αρχή έως το τέλος, δηλαδή από την υποβολή τους από τους πολίτες, την εξέταση από τις  τριμελείς Επιτροπές Ενστάσεων Κτηματογράφησης έως και το τελικό πόρισμα. Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του καλοκαιριού και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν ώστε να ενημερώνονται σε όλα τα στάδια για την τύχη της ένστασης που έχουν υποβάλει.

Ψηφιοποίηση αρχείων των υποθηκοφυλακείων

Η ψηφιοποίηση των αρχείων των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας (περίπου 600.000.000 σελίδες) έχει αναδειχθεί ανάδοχος για το πρώτο από τα πέντε τμήματα του διαγωνισμού και προχωρεί ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθηκοφυλακείων της Αττικής και των νησιών του Αργοσαρωνικού και το έργο αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο.

Η  ψηφιοποίηση όλων των αρχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 2025, καθώς αποτελεί δράση του Ταμείου Ανάκαμψης από το οποίο το έργο χρηματοδοτείται με  309,8 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης 30%).

Ομάδες εργασίας ΤΕΕ για την παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε αποφάσισε τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Εργασίας με αντικείμενο την «Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 14, ν. 4821/2021, για τη λειτουργία του Κτηματολογίου».

Υπενθυμίζουμε πως στο ανωτέρω άρθρο αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 14
Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Οι αναγκαίες υποστηρικτικές τεχνικές υπηρεσίες για τη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που αφορούν: α) στην ενημέρωση και διόρθωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων, και ιδίως στον έλεγχο και την επεξεργασία των αστοχιών που έχουν εντοπισθεί στα κτηματολογικά διαγράμματα, των αιτημάτων επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων και των αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων με χωρική μεταβολή αιτήσεων διόρθωσης ορίων και στην καταχώριση διοικητικών πράξεων, β) στην υποστήριξη των μηχανικών που είναι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών του Κτηματολογίου και γ) στη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις συμβάσεις των μελετών κτηματογράφησης, δύναται να παρέχονται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του πρώτου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.), στην οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, ο τρόπος επιλογής των μηχανικών και το ύψος της αμοιβής τους.

Οι Ομάδες Εργασίας του ΤΕΕ είναι  :

ΟΜΑΔΑ Α με αντικείμενο «Εργασίες για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου»

ΟΜΑΔΑ Β με αντικείμενο«Διενέργεια ελέγχων που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις συμβάσεις των μελετών κτηματογράφησης» 

Το αντικείμενο των Ομάδων Εργασίας αναλύεται ως εξής:

 1. Εργασίες για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου:
  • Την υποστήριξη μηχανικών στην ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στον Υποδοχέα διαγραμμάτων του Κτηματολογίου.
  • Εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης γεωμετρικών αστοχιών που εντοπίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα.
  • Διαχείριση αιτημάτων επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων στα κτηματολογικά διαγράμματα και υποστήριξη της διαδικασίας.
  • Τον έλεγχο/επεξεργασία αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων με χωρική μεταβολή.
  • Τον έλεγχο/επεξεργασία αιτήσεων διόρθωσης ορίων.
  • Την υποστήριξη των φορέων στην μετάπτωση των στοιχείων των διοικητικών πράξεων σε μορφή συμβατή με την κτηματολογική βάση βάσει Τεχνικών Προδιαγραφών και τον έλεγχο των παραπάνω παραδοτέων προκειμένου να γίνει η καταχώριση της Διοικητικής Πράξης στην κτηματολογική βάση.
  • Άλλες τεχνικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του «Ε.Κ.», όπως υποστήριξη στη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Οδηγιών κ.α.
 2. Διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις συμβάσεις των μελετών κτηματογράφησης:
  • Έλεγχος των κτηματολογικών στοιχείων της κτηματογράφησης κατά την εξέλιξη των μελετών.
  • Έλεγχος της ορθής εισαγωγής των στοιχείων των Διοικητικών Πράξεων στην χωρική και περιγραφική βάση των μελετών κτηματογράφησης.
  • Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των εργασιών κτηματογράφησης.
  • Έλεγχος λοιπών μελετών που αναλαμβάνει το «Ε.Κ.» με φύση παρόμοια των μελετών κτηματογράφησης.
  • Τεχνική υποστήριξη, επεξεργασία και έλεγχος εφαρμογών και κάθε είδους απαιτούμενος έλεγχος και υποστήριξη στο πλαίσιο παρακολούθησης των μελετών.
  • Άλλες τεχνικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του «Ε.Κ.», όπως υποστήριξη στην κωδικοποίηση και σύνταξη Οδηγιών, διαδικασιών κλπ.
 • Αρμόδια για την παρακολούθηση του έργου των Ομάδων Εργασίας από πλευράς ΤΕΕ είναι η Διεύθυνση Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας.
 • Η παροχή της εργασίας θα τεκμηριώνεται από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας με σχετική έκθεσή της και θα αποτελεί το παραδοτέο σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή παραλαβής του TEE θα εισηγείται την παραλαβή του έργου.
 • Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 703.800,00 ευρώ και αναλύεται ανά ομάδα.
 • Ο χρόνος παράδοσης του έργου για τις Ομάδες Εργασίας θα είναι το χρονικό διάστημα των δεκαοχτώ (18) μηνών.
 • Υπεύθυνη για την παραλαβή και τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου θα είναι η ετήσια επιτροπή παραλαβής του ΤΕΕ.
 • H αποζημίωση θα κατανεμηθεί στα Μέλη κάθε ομάδας, τα οποία βαρύνονται με τις νόμιμες κρατήσεις, τμηματικά, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σύμφωνα με την προσφορά κάθε μέλους.