Κοινωνία της Πληροφορίας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027

Geomeletitiki.gr > ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ > Κοινωνία της Πληροφορίας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» συνολικού προϋπολογισμού 913 εκατ. ευρώ, το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, με στόχο «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας».

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027»

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» συνολικού προϋπολογισμού 913 εκατ. ευρώ, το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, με στόχο «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας».

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» θα συμβάλλει ουσιαστικά στην οικοδόμηση της «Ψηφιακής Ελλάδας» μέσω της προώθησης του οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση και την ενσωμάτωση των τεχνολογιών αιχμής, αλλά και υπηρετώντας τη στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Το ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» κινείται πάνω σε τρεις βασικούς στρατηγικούς άξονες:

 1. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ
 2. Την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων όπου προβλέπεται να διατεθούν επιπλέον 400 εκατ. ευρώ
 3. Την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων με χρηματοδότηση ύψους 113 εκατ. ευρώ.

Οι στόχοι των δράσεων που να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» είναι:

•Η παροχή σε πολίτες και επιχειρήσεις, καινοτόμων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών, οι οποίες θα διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές: της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της Προσβασιμότητας και του Καθολικού σχεδιασμού, ώστε να είναι φιλικές για όλους χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς

•Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου, το gov.gr

•H ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας

•Η ανάπτυξη υποδομών νέφους και κέντρων δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας φιλικών προς το περιβάλλον

•Η επέκταση των σημείων ασύρματης πρόσβασης και η ολοκλήρωση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα

•Η εξασφάλιση της συνδεσιμότητας υπερυψηλών ταχυτήτων με την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών

•Η ενίσχυση της «Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων» και της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» με βασικούς στόχους: Την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όσο και του γενικού πληθυσμού, την εξοικείωση συνολικά των πολιτών με τις ψηφιακές υπηρεσίες και την ενδυνάμωση εργαζομένων μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας, σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και κυβερνοασφάλειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημείο αναφοράς για την υλοποίηση του ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» είναι η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, όπου αποτυπώνονται οι κατευθυντήριες αρχές, το μοντέλο διακυβέρνησης και υλοποίησης, αλλά και οι στρατηγικοί άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού.

«Κοινωνία της Πληροφορίας -Ψηφιακά έργα»

Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης – Τα έργα σε τροχιά υλοποίησης

Η Κοινωνία της Πληροφορίας πρωταγωνιστεί και στην υλοποίηση του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Το ταμείο Ανάκαμψης προβλέπει μια ευρεία δέσμη σημαντικών ψηφιακών παρεμβάσεων ανά τομέα :

Οικονομία και Κοινωνία

Νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων 25.000.000 ευρώ

Ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς 15.600.000 ευρώ

CRM – Ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων 74.400.000 ευρώ

Smart Cities 90.000.000 ευρώ

Κεντρική Επιχειρηματική Νοημοσύνη – BI 23.000.000 ευρώ

Ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου (WEB SERVICES) 27.900.000 ευρώ

Υγεία

Ψηφιοποίηση Ιατρικών Αρχείων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας 119.000.000 ευρώ

Επέκταση του εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής 30.000.000 ευρώ

Δικαιοσύνη

Εθνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (e-justice) 196.000.000 ευρώ

Γεωργία

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Αγροδιατροφικού Τομέα 58.000.000 ευρώ

Ναυτιλία

Ψηφιοποίηση των αρχείων της Ναυτιλίας 5.000.000 ευρώ

Τουρισμός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ 10.000.000 ευρώ

Ενιαίο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων 10.000.000 ευρώ

Διπλωματία

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του υπουργείου Εξωτερικών 60.000.000 ευρώ

Επιχειρήσεις

Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων 442.000.000 ευρώ

Τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία

Hybrid Government Cloud 117.800.000 ευρώ

Δράσεις επέκτασης και υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών 32.500.000 ευρώ

Δράσεις Διασυνδεσιμότητας για προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Δίκτυο οπτικών ινών («Fiber readiness»)

Διάδρομοι 5G («5G Corridors»)

Νησιωτική Διασυνδεσιμότητα 480.000.000 ευρώ

Δράσεις ενίσχυσης

Η Κοινωνία της Πληροφορίας διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο και στις κυβερνητικές δράσεις ενίσχυσης πολιτών και επιχειρήσεων με τις κρατικές ενισχύσεις που σε ένα χρόνο έχουν ήδη υλοποιηθεί και κάποιες άλλες ήδη υλοποιούνται

 • Ψηφιακή Μέριμνα I 99.500.000 ευρώ
 • Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ 40.500.000 ευρώ
 • Freedom Pass 85.310.000 ευρώ
 • Freedom Pass Data 10.000.000 ευρώ
 • Fuel Pass 130.000.000 ευρώ
 • Power Pass 280.000.000 ευρώ
 • Tourism4all 562.740.000 ευρώ

Σημαντικά Έργα που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 620.000.000 ευρώ

Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και Σωφρονιστικά Καταστήματα 21.080.000 ευρώ

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (HRMS) 12.400.000 ευρώ

Gov ERP 36.068.000 ευρώ

Την τελευταία τριετία ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω:

 • Taxis Net 6.900.000 ευρώ
 • Εθνικό Ληξιαρχείο 26.000.000 ευρώ
 • Rural Broadband 161.000.000 ευρώ
 • ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι 44.000.000 ευρώ
 • «112» 10.500.000 ευρώ
 • Μουσείο της Ακρόπολης 1.750.000 ευρώ
 • G-Cloud 17.500.000 ευρώ