Cloud GIS : Πλεονεκτήματα και εφαρμογές στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων

Geomeletitiki.gr > GIS > Cloud GIS : Πλεονεκτήματα και εφαρμογές στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων

O κατασκευαστικός κλάδος στη σύγχρονη εποχή έχει να αντιμετωπίσει ένα βασικό θέμα, αυτό είναι η παραγωγική και επιτυχής διαχείριση έργων. Οι ενδεδειγμένες προτάσεις  εστιάζονται στην χρήση πολλαπλών εργαλείων που διαχειρίζονται την εκάστοτε ροή εργασίας.

Σε πολλά κατασκευαστικά έργα, κάθε διαδικασία ή μερικές φορές ακόμη και κάθε βήμα μιας διαδικασίας, βασίζεται σε μια διαφορετική εφαρμογή. Αυτό καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση της προόδου, την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων και την οργάνωση των δεδομένων του έργου.

Το cloud λογισμικό συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) προσφέρει τη λύση. Με το cloud GIS, οι εταιρείες στον τομέα των κατασκευών (ή πραγματικά οποιοσδήποτε κατασκευασμένος κλάδος του κόσμου) μπορούν να έχουν:

·       ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο

·       καλύτερη  επικοινωνία μεταξύ των ομάδων πεδίου και γραφείου

·       βελτίωση καθημερινων διαδικασίων

·       παρακολούθηση και έλεγχο προόδου

·       συγκέντρωση δεδομένων σε ένα σημείο

Πλεονεκτήματα του Cloud GIS στη Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων

Έχουμε ήδη παραθέσει τα οφέλη από τη χρήση του cloud GIS για την κατασκευή: ενοποιημένα δεδομένα έργου, απλοποιημένες καθημερινές διαδικασίες και ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο. Αυτό βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας των κατασκευών, βοηθώντας τους οργανισμούς να ολοκληρώσουν τα έργα γρηγορότερα εξοικονομώντας τελικά χρόνο και χρήμα.

Αυτό βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας των κατασκευών, βοηθώντας τους οργανισμούς να ολοκληρώσουν τα έργα γρηγορότερα εξοικονομώντας τελικά χρόνο και χρήμα.

Ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο

Πολλές προκλήσεις στα εργοτάξια μπορούν να εντοπιστούν σε ελλιπείς πληροφορίες ή/και έλλειψη επικοινωνίας. Οι ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο λύνουν και τα δύο. Η έλλειψη πληροφοριών προκαλεί καθυστερήσεις και λάθη. Μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε επανάληψη εργασίας και δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να χρειάζεται να κάνετε την ίδια δουλειά πολλές φορές .

 Το Cloud GIS επιτρέπει στις ομάδες να προσθέτουν δεδομένα, να ενημερώνουν σχέδια και να διαχειρίζονται εργασίες σε πραγματικό χρόνο: γεφυρώνοντας το χάσμα πληροφοριών και επικοινωνίας

Αυτές οι δυνατότητες είναι δυνατές επειδή το cloud GIS είναι προσβάσιμο μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης ιστού, που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή ή φορητή συσκευή.

Οι ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο βοηθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου – ομάδες πεδίου, PM, ιδιοκτήτες και στελέχη – να κατανοήσουν γρήγορα την κατάσταση ενός έργου: επιτρέποντας αποτελεσματική επικοινωνία, καλύτερη λήψη αποφάσεων και πιο αποτελεσματική διαχείριση έργου.

Σύνδεση ομάδων πεδίου και γραφείου

Η σύνδεση των μονάδων πολυμελών ομάδων εργασιών που συμβαίνουν σε διαφορετικές τοποθεσίες μπορεί να είναι δύσκολη.

Με λύσεις ανά γεωγραφική θέση και χρήση επιτραπέζιων υπολογιστών, οι ομάδες δεν μπορούν να συνδεθούν μέχρι να βρεθούν φυσικά στο ίδιο μέρος. Αυτό περιορίζει τη μεταφορά δεδομένων, παρεμποδίζει την επικοινωνία και δημιουργεί καθυστέρηση πληροφόρησης που επιβραδύνουν το έργο.Το Cloud GIS επιλύει αυτό το πρόβλημα επιτρέποντας στο πεδίο και το γραφείο να αλληλεπιδρούν την ίδια στιγμή.

Οι ομάδες γραφείου μπορούν να δημιουργήσουν και να μοιράζονται άμεσα χάρτες τοποθεσιών με αεροφωτογραφίες, τοπογραφία και σχεδιαγράμματα. Ταυτόχρονα, οι ομάδες πεδίου μπορούν να προσθέσουν φωτογραφίες, να κάνουν σχολιασμούς τα οποία μπορούν να παρακολουθούνται από το γραφείο σε πραγματικό χρόνο.

Η σύνδεση πεδίου και γραφείου διασφαλίζει ότι όλοι έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται όταν τις χρειάζονται. Αυτό μειώνει την επανεπεξεργασία και την περιττή εισαγωγή δεδομένων, ενώ αυξάνει την πιθανότητα έγκαιρης εκτέλεσης έργου εντός προϋπολογισμού. Τα κατασκευαστικά έργα δημιουργούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Μόνο ένα έργο μπορεί να δημιουργήσει terabyte, όλα σε διαφορετικές μορφές: φωτογραφίες, βίντεο, εναέριες έρευνες, υπολογιστικά φύλλα, Shapefiles και άλλα.

Τόσα πολλά δεδομένα σε τόσες πολλές μορφές, όλα σε διαφορετικές συσκευές, καθιστούν δύσκολη την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διαχείριση.

Το Cloud GIS παρέχει μια ενιαία πλατφόρμα για όλα τα δεδομένα του έργου.

Η ύπαρξη ενιαίας πλατφόρμας για τα δεδομένα του έργου έχει σημαντικά οφέλη καθώς οι ομάδες μπορούν να βασιστούν σε αξιόπιστα δεδομένα και να δημιουργήσουν προσχέδια καθώς εργάζονται, βελτιστοποιώντας την υλοποίηση έργου σε επίπεδα χρόνου και ποιότητας.

Εφαρμογές για Cloud GIS στις Κατασκευές

Μέχρι τώρα, τα οφέλη από τη χρήση cloud GIS στην κατασκευή είναι ξεκάθαρα. Αλλά πώς ακριβώς μπορείτε να αρχίσετε να εφαρμόζετε αυτό το είδος λογισμικού;

Παρακάτω, προχωράμε πέρα ​​από το θεωρητικό, καλύπτοντας μερικές καθημερινές εφαρμογές: τοπογραφία, drone και τεκμηρίωση

Cloud GIS για τοπογραφία σε κλάδο κατασκευών

Η τοπογραφία στο κλάδο κατασκευών είναι η διαδικασία χαρτογράφησης σημείων αναφοράς για τις κατασκευές που πρόκειται να κατασκευαστούν , συνήθως δρόμοι ή κτίρια. Η τοπογραφία βασίζεται σε υλικό συλλογής δεδομένων GIS, όπως συσκευές GPS και total station.Χρήσιμα εργαλεία που παρέχουν ακριβείς πληροφορίες θέσηςΤο Cloud GIS προσφέρει έναν τρόπο να προβάλλουν, να οργανώνουν και να αποθηκεύουν τα ίδια δεδομένα – όλα σε ένα μέρος.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα σύγχρονα τοπογραφικά όργανα σε συνδυασμό με cloud GIS οι ομάδες του έργου μπορούν να δημιουργήσουν ένα χαρτογραφικό υπόβαθρο στο οποίο θα  βασιστεί αξιόπιστα η κατασκευή από την αρχή μέχρι το τέλος

Cloud GIS και drone

Τα drones είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά εργαλεία στον κατασκευαστικό κλάδο, ειδικά όταν πρόκειται για την παρακολούθηση της προόδου του έργου.

Τα drone παρέχουν έναν απλό και φθηνό τρόπο για την οπτική καταγραφή της προόδου σε τακτική βάση: δίνοντας μια άμεση επισκόπηση της κατάστασης του εργοταξίου και δίνοντας τη δυνατότητα στις ομάδες να παρακολουθούν την πρόοδο με την πάροδο του χρόνου.

Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, τα drones παρέχουν γρήγορες, ακριβείς πληροφορίες υψηλής ανάλυσης σε προσιτή τιμή.

Αφού έχετε αυτές τις πληροφορίες, χρειάζεστε ακόμα έναν τρόπο προβολής, επεξεργασίας και αποθήκευσης τους, όπου σε αυτό το cloud GIS αποδεικνύεται  ιδιαίτερα χρήσιμο. Οποιοδήποτε GIS θα σας βοηθήσει να μετατρέψετε τα ανεπεξέργαστα δεδομένα σε πληροφορίες που μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά με το cloud GIS μπορείτε να το κάνετε από οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε συσκευή.

Cloud GIS για ακριβή τεκμηρίωση

Οι project managers  χρησιμοποιούν τα τρέχοντα δεδομένα για να ελέγξουν την πρόοδο υλοποίησής ενός έργου.

Το ζήτημα εδώ είναι ότι, επειδή υπάρχουν τόσα πολλά κατακερματισμένα δεδομένα στα εργοτάξια, η δημιουργία προβολής της πραγματικής καταστασης μπορεί να είναι δύσκολη.Η χρήση του cloud GIS βοηθά με την  αυτοματοποίηση ,απλοποιώντας τη διαδικασία συλλογής δεδομένων και παρέχοντας ένα ενιαίο μέρος για την αποθήκευση όλων των δεδομένων του έργου.

Συμπέρασμα

Όπως μπορείτε να δείτε, το GIS είναι πολύ περισσότερα από απλή χαρτογράφηση. Η χρήση του cloud GIS βοηθά τους κατασκευαστές να οργανώσουν τις τοπογραφικές εργασίες και να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τα drones  συγκεντρώνοντας όλα τα δεδομένα σε μια κεντρική τοποθεσία.

Δίνοντας στην ομάδα πρόσβαση στα σωστά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, θα αυξήσετε την αποτελεσματικότητα, θα εξορθολογίσετε τις ροές εργασίας και – τελικά – θα εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα.