2022 Χρονιά ορόσημο για το Κτηματολόγιο

Geomeletitiki.gr > ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ > 2022 Χρονιά ορόσημο για το Κτηματολόγιο

Ψηφιακές εφαρμογές κτηματολογίου

Από τον Απρίλιο, το σύνολο των πιστοποιητικών θα παρέχονται ηλεκτρονικά για τα Κτηματολογικά Γραφεία του φορέα.Ο προαναφερόμενος σχεδιασμός του Κτηματολογίου, στοχεύει στο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα εξυπηρέτησης πολιτών για την έκδοση απαιτούμενων πιστοποιητικών για δικαιοπραξίες

Τα μεταβατικά Γραφεία Κτηματογράφησης (έμμισθα υποθηκοφυλακεία) μέχρι να μετεξελιχθούν σε Κτηματολογικα Γραφεία  δεν έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Επομένως μέσα στο επόμενο διάστημα, τα 390 υποθηκοφυλακεία της χώρας θα έχουν μετεξελιχθεί σε 17 σύγχρονα Κτηματολογικά Γραφεία και 75 υποκαταστήματα αυτών. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διευκρινιστεί, πως μέχρι στιγμής, λειτουργούν εννέα Κτηματολογικά Γραφεία και 40 υποκαταστήματα.

Oι ψηφιακές υπηρεσίες των Κτηματολογικών Γραφείων βρίσκονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου (gov.gr) και στο Κτηματολόγιο (ktimatologio.gov.gr).

Περιλαμβάνουν:

 • ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
 • ολοκληρωμένη ψηφιακή διαδικασία για αιτήσεις
 • πληρωμές και παραλαβή πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και αντιγράφων από πολίτες ( και αγωγών, δικογράφων κι άλλων πράξεων από δικηγόρους)
 • ψηφιακή υποβολή συμβολαίων από τους συμβολαιογράφους
 • αυτόματος προδικαστικός έλεγχος
 • αυτόματος υπολογισμός τελών και ηλεκτρονικές συναλλαγές

Οι online εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών που παρέχονται στον πολίτη μέσω της ιστοσελίδας του κτηματολογίου https://www.ktimatologio.gr  είναι

 • Αναζήτηση περιοχών (Ο.Τ.Α.)
 • Εντοπισμός του ακινήτου μέσω κινητού
 • Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας
 • Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας
 • Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων
 • Ανάρτηση – Αιτήσεις διόρθωσης
 • Εκδοση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου (ΠΚΑ)
 • Τελικά στοιχεία κτηματογράφησης – Αρχικές εγγραφές
 • Ψηφιακή Εκδοση Πιστοποιητικών μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης
 • Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης
 • Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
 • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
 • Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων
 • Κτηματογραφικό διάγραμμα
 • Δασικοί Χάρτες
 • Πιστοποιητικά NATURA

Ο θεσμός διαμεσολαβητών

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε, οι εξειδικευμένοι διαμεσολαβητές του Κτηματολογίου (δικηγόροι) να ξεκινήσουν από την 1η Απριλίου προκειμένου να επιλύουν κτηματολογικές διαφορές, με το κόστος των υπηρεσιών τους να ανέρχεται σε 25 ευρώ την ώρα.

Σημειώνεται πως το 2022 είναι χρονιά ορόσημο για το Κτηματολόγιο. Κι αυτό διότι, όπως λένε, πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, είναι η τελευταία χρονιά που οι ιδιοκτήτες ακίνητων μπορούν να δηλώσουν την περιουσία τους – έστω και με καθυστέρηση-χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο.

Επιπλέον, είναι η τελευταία χρονιά που μπορούν να κάνουν διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών ώστε να μην χαρακτηριστούν τα ακίνητά τους ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και να περιέλθουν στο Δημόσιο.

Σημειώνεται πως τον περασμένο Δεκέμβριο, υπεγράφη και η μοναδική σύμβαση που εκκρεμούσε σε όλη τη χώρα, για την Κέρκυρα και τη Θεσπρωτία. Για τις περιοχές αυτές, η συλλογή δηλώσεων αναμένεται στις αρχές του 2023.

Ψηφιοποίηση Αρχείου 390 Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Αντικείμενο έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών καθενός από τα συμμετέχοντα στο έργο Υποθηκοφυλακεία και η εισαγωγή τους στο Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ). Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών όσο και την καταχώρηση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων & ψηφιακών αρχείων.

Περιγραφή έργου

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός επίσημου ψηφιακού αντιγράφου του συστήματος, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου. Ενδεικτικά, τα βιβλία που απαρτίζουν το σύστημα και θα ψηφιοποιηθούν είναι τα ακόλουθα: Αλφαβητικά ευρετήρια, Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλία μερίδων, Αρχεία τίτλων μεταγραφών, Βιβλία υποθηκών, Αρχεία υποθηκών, Βιβλία κατασχέσεων, Αρχεία κατασχέσεων, Βιβλία Διεκδικήσεων, καθώς και Αρχεία διεκδικήσεων. Στο έργο συμμετέχουν 390 Υποθηκοφυλακεία, που αντιστοιχούν σε όλες τις Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας. Επιπρόσθετα, το έργο περιλαμβάνει την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης εγγράφων & Ψηφιακών Αρχείων (DMS/DAS), εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές. Το σύστημα αυτό θα παρέχει με web services τη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του φορέα, όπως είναι για παράδειγμα το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ).

Σύνδεση Κτηματολογίου & TAXIS           

Τη διασταύρωση των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί στο Κτηματολόγιο με εκείνες που έχουν υποβληθεί στο περιουσιολόγιο του  Taxisnet, σηματοδοτεί η διασύνδεση των δύο υπηρεσιών καθώς έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για διασύνδεση της βάσης δεδομένων της ΑΑΔΕ με το Κτηματολόγιο έγινε για τη διασύνδεση του συστήματος Taxisnet και συγκεκριμένα του Περιουσιολογίου, με το Κτηματολόγιο, με το έργο να ολοκληρώνεται εντός του 2022 και να ξεκινούν οι διασταυρώσεις.

Η σύνδεση Taxisnet και Κτηματολογίου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, για το 2022 με τον τίτλο η «Διαλειτουργικότητα Κτηματολογίου με το αρχείο των δηλώσεων Ε9 που περιλαμβάνει τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας».

Με τη διασύνδεση των δύο ηλεκτρονικών συστημάτων οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στα αρχεία του Εθνικού Κτηματολογίου και θα εντοπίζουν άμεσα όλα τα ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κλπ) που υπάρχουν δηλωμένα τόσο στις εντός όσο και στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές και τα οποία δεν είναι δηλωμένα στο έντυπο Ε9.

Η διασταύρωση των στοιχείων ακινήτων που έχουν δηλωθεί στις δύο εφαρμογές, είναι πολύ εύκολη με βάση τους ΑΦΜ των φορολογουμένων.

Σε όσους εντοπιστούν διαφορές, θα σταλούν νέα εκκαθαριστικά σημειώματα, με τα οποία θα τους καταλογίζεται ο επιπλέον ΕΝΦΙΑ, για όλα τα έτη, στα οποία η ακίνητη περιουσία που είχαν στην κατοχή τους ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που είχαν δηλώσει στο Ε9.

Περιοχές συλλογής δηλώσεων , προανάρτησης και ανάρτησης

Συλλογή δηλώσεων: στο Ηράκλειο η συλλογή δηλώσεων λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2022. Στις Κυκλάδες και στο Ρέθυμνο δόθηκε παράταση μέχρι τις 15 Μαρτίου 2022. Στα Χανιά η συλλογή δηλώσεων παρατάθηκε έως τις 7 Μαρτίου 2022 ( και αναμένεται να δοθεί παράταση μέχρι και την 18η Απριλίου 2022).

Η προανάρτηση: Στις 3 Φεβρουαρίου, έληξε η προανάρτηση σε περιοχές της Ροδόπης, Καβάλας Θάσος) αλλά όποιος έκλεισε ήδη ραντεβού, μπορεί να προσκομίσει έγγραφα μέχρι και δυο εβδομάδες αργότερα, όπως και στην Ηλεία, μέχρι και το τέλος του μήνα.

Μέσα στο επόμενο διάστημα, αναμένεται να ξεκινήσει η προανάρτηση σε περιοχές της Χαλκιδικής, Φωκίδας, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Αχαΐας, ενώ εκκρεμεί επίσης η επανέναρξης της προανάρτησης στο Δήμο Τριφυλίας στη Μεσσηνία – που διεκόπη επειδή παρατηρήθηκαν λάθη στην καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων.

Η Ανάρτηση: Στον Έβρο η ανάρτηση λήγει στις 21 Φεβρουαρίου, ενώ στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης και Σουφλίου, η ανάρτηση λήγει στις 9 Φεβρουαρίου 2022. Υπενθυμίζεται πως στις 12 Ιανουαρίου 2022 ξεκίνησε η ανάρτηση σε Μέγαρα και Οινόη στη Δυτική Αττική. Στην Αχαΐα, στο Δήμο Αιγιαλείας, η ανάρτηση λήγει στις 8 Μαρτίου 2022.

Σημειώνεται πως τον περασμένο Δεκέμβριο, υπεγράφη και η μοναδική σύμβαση που εκκρεμούσε σε όλη τη χώρα, για την Κέρκυρα και τη Θεσπρωτία. Για τις περιοχές αυτές, η συλλογή δηλώσεων αναμένεται στις αρχές του 2023.

Το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με αριθμούς

-σε 60.000 ανέρχονται οι ενστάσεις για το τρέχον πρόγραμμα κτηματογράφησης

-σε 500.000 εκτιμάται πως θα φθάσουν οι ενστάσεις του προγράμματος

-σε 200.000 ανέρχονται συνολικά οι ενστάσεις όλων των προγραμμάτων.

-στο 65% κυμαίνεται ο μέσος όρος συλλογής δηλώσεων των εμπράγματων δικαιωμάτων.

-14.484 ακίνητα περιήλθαν στο Δημόσιο

-389.836 ακίνητα χαρακτηρίστηκαν «αγνώστου ιδιοκτήτη» σε περιοχές όπου είναι σε εξέλιξη η κτηματογράφηση (από τα συνολικά 7.090.110 δικαιώματα)