QGIS το πιο ισχυρό λογισμικό ανοιχτού κώδικα GIS

Geomeletitiki.gr > GIS > QGIS το πιο ισχυρό λογισμικό ανοιχτού κώδικα GIS

QGIS το πιο ισχυρό λογισμικό ανοιχτού κώδικα GIS

Το Quantum Geographical Information System (QGIS) είναι ένα λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών δομημένο σε ανοικτό και ελεύθερο κώδικά φιλικό προς το χρήστη .Περιέχει έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό δυνατοτήτων που παρέχονται από βασικές λειτουργίες και επιπρόσθετων εργαλείων (plugins).

Είναι ένα επίσημο πρόγραμμα του Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Λειτουργεί σε Linux, Unix, Mac OSX, Windows και Android και υποστηρίζει πολλές μορφές και λειτουργίες διανυσμάτων, εικόνων και βάσεων δεδομένων. Βασίζεται σε εθελοντές που με την συμβολή τους τόσο στην ανάπτυξη κώδικα, διορθώσεις σφαλμάτων, αναφορών σφαλμάτων όσο και στην δημιουργία τεκμηρίωσης και υποστήριξης άλλων χρηστών .

Η άνοδος του QGIS ήταν σημαντική τα τελευταία χρόνια, καθώς αυτό το λογισμικό αποτελεί μια δωρεάν εφαρμογή ανοιχτού κώδικα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών που ξεκίνησε το 2002 και  αναπτύχθηκε από μια ευρεία κοινότητα επιστημόνων.

Το 2005, το εργαλείο ήταν ως επί το πλείστων ένα βοήθημα οπτικοποίησης χωρικών δεδομένων. Ωστόσο, μέσα σε λίγα χρόνια κέρδισε επιπλέον δυνατότητες σε προβολή διαχείριση, επεξεργασία, ελέγχων  ,ανάλυση και εκτύπωση.

Τα οφέλη του QGIS

Το QGIS έχει υιοθετηθεί από οργανισμούς και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, όντας δωρεάν, επιτρέποντας σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών είναι σε συνεχή αλματώδη εξέλιξη με on-line εφαρμογές πολλές λειτουργικότητες και ευελιξία συστημάτων GIS.

Το QGIS είναι μια βιώσιμη εναλλακτική λύση σε σχέση με αντίστοιχα εμπορικά προιόντα .Σε αντίθεση με άλλα εμπορικά λογισμικά GIS, το QGIS αναπτύσσεται συνεργατικά από πολλούς ανθρώπους από κάθε είδους διαφορετικό υπόβαθρο. Υπάρχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο διαχείρισης και διακυβέρνησης του έργου υπό την ηγεσία μιας ομάδας που ονομάζεται Project Steering Committee.

Τέλος ορισμένες δυνατότητες που ενδέχεται να βρίσκονται σε μελλοντική ανάπτυξη για το QGIS περιλαμβάνουν κινηματικές εφαρμογές ,  τρισδιάστατες απεικονίσεις  αυτοματοποίηση χωρικών αναλύσεων, μαζικές επαναλαμβανόμενες εργασίες.

 

Χρήσιμα πρόσθετα (plugins)

Οι χρήστες QGIS επωφελούνται επίσης από πολλές προσθήκες που επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του QGIS. Αυτά διατίθενται μέσω της επίσημης «αποθήκης» QGIS και έχουν πρόσβαση και εγκαθίστανται απευθείας από το QGIS. Τα πρόσθετα είναι σαν επεκτάσεις στο πρόγραμμα QGIS που κωδικοποιούνται και συντάσσονται ανεξάρτητα από το βασικό λογισμικό. Οποιοσδήποτε προγραμματιστής μπορεί να δημιουργήσει μια νέα προσθήκη στο QGIS, αρκεί να τηρούνται ορισμένοι βασικοί κανόνες. Οι προσθήκες είναι ένας ισχυρός τρόπος ενθάρρυνσης νέας καινοτομίας και ανάπτυξης γύρω από το QGIS.

Στα πιο δημοφιλή πρόσθετα για είναι η  ενσωμάτωση με τους Χάρτες Google και PostgreSQL.

Η Δύναμη του QGIS

Το QGIS προσφέρει δυνατότητα ενσωμάτωσης λειτουργειών (plugin) για ανάπτυξη, με το pyQGIS, ένα σύστημα υποστήριξης που βασίζεται σε Python, που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην κατασκευή επιπροσθέτων εργαλειών. Υπάρχουν μια σειρά ενσωματωμένων εργαλείων που βοηθούν στην οπτικοποίηση , σε μετασχηματισμούς δεδομένων και σε τοπολογικούς ελέγχους.

Η δημοτικότητα άλλων εργαλείων όπως το Google Earth οδήγησε τους προγραμματιστές να θέλουν να ενσωματώσουν αυτά τα εργαλεία στο QGIS, αξιοποιώντας δημοφιλή δωρεάν εργαλεία . Ενώ εξελίσσεται αποτελεσματικά σε ένα σύνολο γεωχωρικών υπηρεσιών, εξακολουθεί να λειτουργεί ως επεξεργαστής γεωχωρικών δεδομένων στον πυρήνα του και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως διακομιστής χρησιμοποιώντας το πρόσθετο διακομιστή QGIS.

Οι χωρικές βάσεις δεδομένων αποτελούν βασικό μέρος κάθε γεωχωρικής επεξεργασίας και το QGIS συνδέεται εύκολα με την PostGIS, μια επέκταση της  Postgre SQL, για ισχυρή υποστήριξη ερωτημάτων και χωρικών βάσεων δεδομένων. Ακόμη και τα αναδυόμενα δημοφιλή εργαλεία, όπως η R στατιστική γλώσσα, μπορούν τώρα να εφαρμοστούν απευθείας στο QGIS για να βοηθήσουν με αναλύσεις και οπτικοποίηση. Το Python 3 έχει γίνει η ραχοκοκαλιά του QGIS, όπου οι προγραμματιστές μπορούν να συνεισφέρουν και να ανεβάζουν τις προσθήκες τους στη συνεχώς αναπτυσσόμενη λίστα εργαλείων.

 

PostgreSQL / PostGIS και Geoserver

Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων PostgreSQL αποτελεί το πιο προηγμένο σύστημα ανοικτού κώδικα της κατηγορίας. Η ανάπτυξή του διαρκεί ήδη πάνω από είκοσι (20) χρόνια και βασίζεται σε αρχιτεκτονική η οποία έχει δημιουργήσει μια ισχυρή αντίληψη των χρηστών της σχετικά με την αξιοπιστία, την ακεραιότητα των δεδομένων και την ορθή λειτουργία.

Διαθέτει ταχύτητα και λειτουργίες που το καθιστούν ανταγωνιστικό εμπορικών πακέτων όπως τα ΣΔΒΔ της Oracle και της Microsoft, ενώ χρησιμοποιείται επιτυχώς για την υποστήριξη βάσεων δεδομένων που το μέγεθός τους ανέρχεται σε μερικά Terabytes. Η PostGIS ενεργοποιεί χωρικά την PostgreSQL, καθιστώντας την ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Χωρικών Βάσεων Δεδομένων.

 

O Geoserver Σχεδιασμένος για διαλειτουργικότητα, το λογισμικό διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών GeoServer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση – δημοσίευση δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στα πιο διαδεδομένα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.

Posted in GIS