Δασικοί χάρτες : Nέα γεωχωρικά δεδομένα  και  διορθώσεις

Geomeletitiki.gr > ΔΑΣΙΚΑ > Δασικοί χάρτες : Nέα γεωχωρικά δεδομένα  και  διορθώσεις

Γεωχωρικά δεδομένα Δασικών χαρτών

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ανακοινώνεσαι προς τα μέλη του ότι παρέλαβε από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας), τη γεωβάση γεωχωρικών δεδομένων αναρτημένων δασικών χαρτών 2021.

Για την υλοποίηση του ΕΓΣΑ’87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987) στο νησιωτικό σύμπλεγμα Καστελλόριζου εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. και του Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Τα γεωχωρικά δεδομένα των ως άνω διορθώσεων των δασικών χαρτών μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15/4/2022: έχουν προστεθεί οι διορθώσεις των Δ.Χ. των Δ.Δ. Ιωαννίνων, Άρτας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Κυκλάδων.

Σημειώνεται ότι πρόσθετα δεδομένα θα γίνονται διαθέσιμα τμηματικά, μετά την ανάρτησή τους στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της 143792/1794/03-08-2016 (Φ.Ε.Κ 2750/Β”) απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα δεδομένα παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια της νομοθεσίας περί διάθεσης ανοικτών δημόσιων γεωχωρικών δεδομένων και μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω, εφόσον αναφέρεται ο φορέας κατάρτισης, ελέγχου, θεώρησης, ανάρτησης και κύρωσής τους (η αρμόδια Διεύθυνση Δασών) και ο φορέας διάθεσης και τελικής επεξεργασίας τους (Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Προθεσμίες και Διορθώσεις

Εως 31 Μαΐου 2022 οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν το 2021. Ενώ Το τελευταίο 10ήμερο του Μαρτίου ή τις πρώτες ημέρες του Απριλίου εξέπνευσαν οι περισσότερες προθεσμίες

Στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να έχουν κυρωθεί μερικώς οι δασικοί χάρτες στο 90% της επικράτειας.

Υπολογίζεται πως ο αριθμός των αντιρρήσεων θα ξεπεράσει τις 190.000 Πανελλαδικά έως το τέλος των προθεσμιών των αντιρρήσεων για όλους τους αναρτημένους δασικούς χάρτες

Διορθώσεις λανθασμένων χαρακτηρισμών εκτάσεων

Διορθώνονται με δυο τρόπους:

  • Με υποβολή αιτήματος διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος.

Ως πρόδηλο σφάλμα στη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη ορίζονται, μεταξύ άλλων, η εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών επί των φωτογραμμετρικών υποβάθρων, η λανθασμένη απεικόνιση αγροτικής έκτασης ως δασικής, η παράλειψη εκ παραδρομής της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης προδήλου σφάλματος από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η αίτηση αυτήμετατρέπεται σε αντίρρηση και εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ). Εάν κριθεί ότι πρόκειται περί προδήλου σφάλματος,το καταβληθέν τέλος επιστρέφεται.

  • Με υποβολή αντίρρησης ατελώς στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ).

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.asp με τη χρήση των κωδικώνTaxisnet.

  • Με ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης που συνοδεύεται από καταβολή τέλους.

Τα παράβολα για τις αντιρρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

0.5 ευρώ για έκταση 100 τ.μ

0.20 ευρώ για έκταση έως 1 στρέμμα.

0.45 ευρώ για έκταση από 1 έως 5 στρέμματα

0.90 ευρώ για πάνω από 5 έως 10 στρέμματα.

0.175 ευρώ για πάνω από 10 έως 20 στρέμματα.

0.350 ευρώ για πάνω από 20 έως 100 στρέμματα.

0.700 ευρώ για πάνω από 100 έως 300 στρέμματα.

0.1650 ευρώ πάνω από 300 στρέμματα.

Για τους ΟΤΑ η διαδικασία υλοποιείται ατελώς

Επίσης για κάθε αυτοτελή έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας που έχει αποδοθεί στο δασικό χάρτη, πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αντίρρηση. Εάν για παράδειγμα, έχετε δυο διαφορετικά αγροτεμάχια και αμφισβητείτε και στα δυο τον χαρακτηρισμό τους, πρέπει να υποβάλλετε δυο αντιρρήσεις.