ΥΠΕΝ: 1ος διήμερος μαραθώνιος καινοτομίας Go 4.0 Green Crowdhackathon

Geomeletitiki.gr > ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ > ΥΠΕΝ: 1ος διήμερος μαραθώνιος καινοτομίας Go 4.0 Green Crowdhackathon

Τον 1ο διήμερο μαραθώνιο καινοτομίας Go 4.0 Green Crowdhackathon διοργανώνει στις 14 – 15 Δεκεμβρίου το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο INNOVATHENS powered by Samsung (Πειραιώς 100, Γκάζι). Στόχος είναι η ανάδειξη εφαρμογών πράσινης καινοτομίας που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων της εποχής και συνεισφέρουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του υπουργείου.

Το Go 4.0 Green Crowdhackathon αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Στη δράση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν νέοι προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές, startup εταιρείες και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με τους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει και να την παρουσιάσει σε πιλοτική εφαρμογή στο διάστημα του διημέρου.

Η δράση αποτελεί το ξεκίνημα για τη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για πρώτη φορά στην Ελλάδα (innovation lab). Μέσα από το Go 4.0 Green Crowdhackathon προωθούνται τα ανοικτά δημόσια δεδομένα (open data) τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα της νέας ψηφιακής οικονομίας και θα έχουν στη διάθεσή τους όλοι οι συμμετέχοντες. Στο πλαίσιο του διημέρου θα συμμετέχουν ενεργά (ως μέντορες) στελέχη του Υπουργείου, μέλη της ερευνητικής ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρήσεις προκειμένου να υποστηρίξουν τις ομάδες στην υλοποίηση της ιδέας τους.

Για τις ομάδες που θα διακριθούν προβλέπονται χρηματικά βραβεία, συνολικής αξίας 11.000 ευρώ, ενώ για όλους τους συμμετέχοντες θα υπάρχουν δυνατότητες δικτύωσης και μετέπειτα συνεργασιών με το υπουργείο και τους συνεργαζόμενους φορείς.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες εφαρμογών είναι οι ακόλουθες:

  • Δημιουργία εφαρμογών και λύσεων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος όπως απομακρυσμένη παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτινων πόρων, μέτρηση, ανάλυση και μοντέλα προβλέψεων ποιότητας αέρα στα αστικά κέντρα, συστήματα πρόβλεψης και έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών κ.ά.
  • Εφαρμογές και προτάσεις για το Υπουργείο όπως μείωση της γραφειοκρατίας με χρήση συστημάτων κατανεμημένης εμπιστοσύνης (Distributed ledger technologies), αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες μέσω χρήσης ψηφιακών βοηθών (chatbots) και αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων open data κ.ά.
  • Οριζόντια εφαρμογή και αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών όπως τεχνητή νοημοσύνη(AI), ανάλυση δεδομένων, big data, blockchain στο περιβάλλον και την ενέργεια.
  • Δημιουργία εφαρμογών και λύσεων που συμβάλλουν στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.
  • Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την αποτελεσματικότερη διασύνδεση και συνεργασία διαφορετικών φορέων.
  • Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης έντονων καιρικών φαινομένων (early warning systems).
  • Δημιουργία εφαρμογών και λύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη διείσδυση των «πράσινων» τεχνολογιών π.χ βελτιστοποίηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατανεμημένα ηλεκτρικά δίκτυα, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, καινοτόμες λύσεις αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας, εφαρμογές σχετιζόμενες με την ηλεκτροκίνηση κ.ά.
  • Αξιοποίηση τεχνολογιών για ευφυείς πόλεις (smart cities).

 

Το ΥΠΕΝ σημειώνει πως η συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, καθώς μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 200 άτομα και πάνω από 20 ομάδες.

Οι συμμετοχές είναι ανοικτές στον σύνδεσμο: http://ticketing.crowdhackathon.com/crowdpolicy/go4green-crowdhackathon

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.crowdhackathon.com/go4green/