Στο τραπέζι η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης

Geomeletitiki.gr > Uncategorized > Στο τραπέζι η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης

Η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης μπαίνει στο τραπέζι ειδικής ημερίδας, που διοργανώνεται στο ΕΜΠ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της νυν και πρώην πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος, εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και κορυφαίων παραγόντων του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, όπως η πρόεδρος του ΣΤΕ και ο επίτιμος πρόεδρος του ΣτΕ.

Στην αιχμή των εξελίξεων είναι η επικείμενη από τις αρχές του 2020 εκπόνηση νέων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, που προωθεί το ΥΠΕΝ , με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση άνω των 200 εκατ. ευρώ, μέσω της ΕΤΕπ, με στόχο εντός 4ετίας να καλύψει άνω του 50% των δήμων της χώρας, ιδίως αυτών, που έχουν έντονες οικιστικές πιέσεις και πολεοδομικά προβλήματα.

Την εκδήλωση διοργανώνουν την Τετάρτη ΊΊ.12.2019 στην αίθουσα Τελετών ΕΜΠ Πατησίων · Κτίριο Αβέρωφ, το ΕΜΠ (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών η Επιστημονική Εταιρία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας και η Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού).

Εκτός σχεδίου δόμησης

Τα ζητήματα, που θα συζητηθούν προκειμένου να ωριμάσουν αποφάσεις στην ημερίδα με τίτλο   «τοπικός Χωρικός Σχεδιασμός & Εκτός Σχεδίου Δόμηση», όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση έχουν ως εξής:

«Αν και το ελληνικό πολεοδομικό δίκαιο έχει θεσπίσει, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα την έννοια του εγκεκριμένου «Ρυμοτομικού Σχεδίου», ως εργαλείου που εξασφαλίζει τις αναγκαίες χωρικές ενότητες που κατεξοχήν προορίζονται για την ανάπτυξη οικιστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, όμως παράλληλα αυτοαναιρείται, καθιστώντας τη δόμηση δυνατή, ουσιαστικά παντού στο χώρο, τηρουμένων ορισμένων μόνο περιορισμένων προϋποθέσεων και εξασφαλίζοντας συγκριτικά υψηλούς Συντελεστές Δόμησης (π.χ. προκειμένου περί παραγωγικών δραστηριοτήτων), καθώς επίσης και μικρές αρτιότητες (ιδίως εάν συνυπολογισθούν και οι ποικίλες παρεκκλί­σεις).

Αποτέλεσμα του παραπάνω δεδομένου είναι η εκτεταμένη ανάπτυξη ενός νόμιμου πλέγματος διάχυτων οικιστικών, παραγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων και αντίστοιχων κτιριακών εγκαταστάσεων στον περί- και έξω-οικιστικό χώρο, με έμφαση βέβαια σε ζώνες ιδιαίτερης ελκυστικότητας, όπως είναι ο περιοικιστικός χώρος, οι ακτές και οι λοιπές παραθεριστικές ζώνες, όπως επίσης και οι παρό­διες ζώνες των κύριων δρόμων.

Τα προκύπτοντα προβλήματα είναι πολλά και γνωστά. Μεταξύ αυτών: ραγδαία αλλοίωση και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου, καταστροφή της γεωργικής και κτηνοτροφικής γης, συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών, υψηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης εκτεταμένων κυκλοφοριακών και τεχνικών υποδομών, κίνδυνοι από την κατά κανόνα ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων.

Οι μεμονωμένες φωνές διαμαρτυρίας, περί κατάργησης της εκτός σχεδίου δόμησης, είτε με ριζικό και άμεσο τρόπο, είτε και με σταδιακά βήματα, όπως επίσης και οι διάφορες σχετικές σποραδικές ρυθ­μίσεις, δεν κατάφεραν ως τώρα να λειτουργήσουν ως «πιλότος» για ευρύτερες αλλαγές. Είναι όμως πράγματι το εγχείρημα της επιτυ­χούς «διαχείρισης» της Εκτός Σχεδίου Δόμησης ανέφικτο; Ή η εκ νέου προωθούμενη προσπάθεια για έναν συστηματικό χωρικό σχεδιασμό με χρήση του νέου «Τοπικού Χωρικού Σχεδίου» μπορεί να δώσει μια θετική διέξοδο;»

Στόχοι

Στόχοι της εσπερίδας που πραγματοποιείται την  Τετάρτη ΊΊ.12.2019 · Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ Πατησίων · Κτίριο Αβέρωφ, σύμφωνα με τους διοργανωτές είναι μεταξύ άλλων:

-να αφουγκραστεί το βαθμό συναίνεσης στην Ελληνική Κοινωνία σε σχέση με την επαναδιαχείριση της Εκτός Σχεδίου Δόμησης.

– να διερευνήσει τις δυνατότητες που έχει το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο προς την κατεύθυνση οργάνωσης της Εκτός Σχεδίου Δόμησης.

-να συζητήσει τους τρόπους και τον βαθμό που ένα τέτοιο εγχείρημα θα ήταν εφικτό.

-να θίξει το ρόλο των προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και των πολεοδομικών σταθεροτύπων.

-να θέσει την ανάγκη διατύπωσης ποιοτικών κατευθύνσεων για τον σχεδιασμό που θα συγκροτούν συγχρόνως και μια εθνική πολιτική σε αυτόν τον τομέα.

-να συζητήσει πιθανές ενότητες τέτοιων κατευθύνσεων με ειδικότερη στόχευση προς την Εκτός Σχεδίου Δόμηση.

Το Πρόγραμμα

17:15 – 17:30: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

17:30 – 17:40: Δ. Μέλισσας, Καθηγητής ΕΜΠ: Έναρξη /καλωσόρισμα προσκεκλημένων /στόχος επιστημονικής εσπερίδας.

Μέρος Α: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ · συντονιστής: Δ. Μέλισσας Καθηγητής ΕΜΠ

17:40 – 18:10: Α. Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος ΣτΕ: «Νομολογιακή αποτύπωση του πρώτου πολεοδομικού σχεδιασμού για την εκτός σχεδίου δόμηση».

18:10 – 18:40: Δ. Οικονόμου, Υφυπουργός ΠΕΝ: «Άξονες πολιτικής για την οργάνωση του εξωαστικού χώρου».

Μέρος Β: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ · συντονιστής: Κ. Σερράος Καθηγητής ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ΕΛΛΕΤ

18:45 – 20:00: Συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης»

α. θέσεις για τη διαχείριση της Εκτός Σχεδίου Δόμησης β. ο ρόλος του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου στη διαχείριση της Εκτός Σχεδίου Δόμησης γ. οι επιμέρους αναγκαίες δράσεις και οι πιθανώς απαραίτητες σχετικές ποιοτικές κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό του χώρου.

Συμμετέχοντες: · Κ. Μενουδάκος, επίτιμος Πρόεδρος ΣτΕ.

  • Γ. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ.
  • Ε. Κλαμπατσέα, αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ, τ. ΓΓ. ΥΠΕΝ.
  • Γ. Μιχαήλ, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Αντιπρόεδρος ΕΛΛΕΤ.
  • Ντ. Γαλάνη, Γενική Διευθύντρια Πολεοδομίας ΥΠΕΝ.

20:00 – 20:40: Παρεμβάσεις – Συζήτηση

20:40 – 21:00: Δ. Μέλισσας / Κ. Σερράος: ΛΗΞΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ

πηγη http://ecopress.gr/