Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών – Αλλαγές και κατηγορίες

Geomeletitiki.gr > Uncategorized > Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών – Αλλαγές και κατηγορίες

Ταυτοχρόνως παρατείνονται μέχρι το τέλος του 2019, όλες οι άδειες δόμησης  επισκευής κτισμάτων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές, όλης της  χώρας, που έχουν εκδοθεί από το 2011 έως σήμερα, δηλαδή τα τελευταία οκτώ χρόνια και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Οι νέες ρυθμίσεις για την παράταση της ισχύος των οικοδομικών αδειών όλων των κατηγοριών και των αδειών επισκευής κτισμάτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικά  φαινόμενα περιλαμβάνονται στο ενεργειακό σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ  για την κύρωση της σύμβασης, μεταξύ Δημοσίου και των ENERGEAN και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL, το οποίο εισάγεται  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος να συζητηθεί στη διαρκή επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Η νέα ρύθμιση

Ειδικότερα η γενική ρύθμιση για την παράταση ισχύος των οικοδομικών αδειών προβλέπει ότι  «στο άρθρο 76 του νόμου 4368/2016 Α21 η ημερομηνία 31/12 2017 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 31/12 / 2018.  Η ισχύς των οικοδομικών αδειών που λήγουν από 1η/ 3/2016 έως και 31-12-2017 παρατείνεται κατά τρία έτη».

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου σημειώνεται ότι  «με την παρούσα διάταξη παρατείνεται κατά τρία έτη η ισχύς των οικοδομικών αδειών,  που έχουν εκδοθεί δυνάμει του από 8/7/193 π.δ. και των αδειών  δόμησης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4030/ 2011 και λήγουν ή έληξαν εντός του έτους 2018 δεδομένου της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας».  Επίσης σημειώνεται ότι  «με το άρθρο 76 του νόμου 4368/2016 δόθηκε παράταση της ισχύος των οικοδομικών αδειών που έλεγαν από 1η/ 3/2016 έως και 31/12/2017 με αποτέλεσμα αυτές να λήγουν από 1η/3/2019 έως 31/12/2020 αντίστοιχα».  Η αιτιολογική έκθεση σημειώνει ότι  «για λόγους ίσης μεταχείρισης δίνεται και η εν λόγω παράταση των οικοδομικών αδειών, που λήγουν εντός του 2018. Επιπλέον όλες οι παραπάνω άδειες λόγω τροποποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας και ειδικής νομοθεσίας ΚΕΝΑΚ, Κανονισμός Πυροπροστασία,  Στατικός Κανονισμός κα δεν μπορούν να υποβληθούν ξανά ως έχουν και να εκδοθούν νέες με παράταση της λήξης τους αλλά στην ουσία αχρηστεύονται όλες οι εκπονηθεί στις μελέτες με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται ξανά οι ιδιοκτήτες με το νέο πρόσθετο κόστος. Επιπλέον υπάρχουν και περιπτώσεις μελετών Δημοσίων κτιρίων και των ΟΤΑ που λόγω της μεγάλης γραφειοκρατικής διαδικασίας έχουν δημοπρατηθεί έχουν ανατεθεί σε αναδόχους αλλά δεν μπορούν να εκτελεστούν».

Φυσικές καταστροφές

Η ρύθμιση παράτασης της ισχύος των αδειών στις περιχοές όλης της χώρας, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές αναφέρει ότι  «τροποποίηση του άρθρου 11 του νόμου 4256/2014 (Α 94) –  Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του νόμου 4258/ 2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 148 του νόμου 4495/2017 Α 167 αντικαθίσταται ως εξής :  Η ισχύς των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων και εξουσιοδότηση του νόμου 1190/1981 Α 203 και οι οποίες έχουν λήξει την 1η/3/2011 παρατείνονται έως τις 31-12-2019».

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα επίσης για περιπτώσεις που αφορούν σε αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες. Η σχετική ρύθμιση προβλέπει ότι  «στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 προστίθεται περίπτωση ιβ ως εξής : Εργασίες ανακατασκευής κτιρίων και κτισμάτων εν γένει που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 8/2/ 1979 (Δ 130). Με την παράγραφο 1 προστίθενται στις εργασίες που εμπίπτουν στην κατηγορία 1 για την έκδοση οικοδομικών αδειών και οι εργασίες ανακατασκευής κτιρίων,  προς αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας του συμβάντος η θεομηνίας επί άρτιων και μη άρτιων οικοπέδων».