Όρια και δεδομένα των περιοχών Natura 2000 μετά την επικαιροποίηση του εθνικού καταλόγου

Geomeletitiki.gr > Uncategorized > Όρια και δεδομένα των περιοχών Natura 2000 μετά την επικαιροποίηση του εθνικού καταλόγου

Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση του εθνικού καταλόγου του Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και ο ακριβέστερος προσδιορισμός των ορίων των περιοχών του.

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο και για τα έργα επικαιροποίησης των στοιχείων εδώ και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.

Στα παρακάτω links διατίθενται:

– Αρχείο των περιγραφικών δεδομένων Natura 2000 – Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων.
– Εφαρμογή προβολής και εκτύπωσης των Τυποποιημένων Εντύπων Δεδομένων των περιοχών.
– Διανυσματικά αρχεία των εξωτερικών ορίων των περιοχών Natura 2000.
– Διανυσματικά αρχεία των ορίων των τύπων οικοτόπων εντός των περιοχών Natura 2000.