Τρία μητροπολιτικά πάρκα και πνεύμονες πρασίνου στο νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δ. Θεσσαλονίκης

Geomeletitiki.gr > Uncategorized > Τρία μητροπολιτικά πάρκα και πνεύμονες πρασίνου στο νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δ. Θεσσαλονίκης

Η «Παροχή κατευθύνσεων στην ανάδοχο σύμπραξη μελετητών για το Β2 Στάδιο της Μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης – Απόψεις επί της γνωμοδότησης των φορέων στο πλαίσιο της διενεργηθείσας Δημόσιας Διαβούλευσης» εγκρίθηκε χθες από το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, κατά την 3η τακτική συνεδρίασή του.

Το θέμα αφορά στη διαδικασία θεσμοθέτησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, του σημαντικότερου πολεοδομικού εργαλείου του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του οποίου διατυπώνεται ένα ολοκληρωμένο όραμα για την πόλη με χρονικό ορίζοντα το 2030.

Βασικοί στόχοι, πέραν της επίλυσης προβλημάτων σχετικών με τη χρήση γης – όπως αποτυπώνονται στον παλαιότερο και ανεπίκαιρο πλέον σχεδιασμό που εκπονήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 – είναι να επιτευχθεί μια σύγχρονη και ρεαλιστική προσέγγιση στην κάλυψη των πολεοδομικών αναγκών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, να δοθούν κίνητρα επανάχρησης του ανενεργού κτιριακού αποθέματος (συμπεριλαμβανομένων των διατηρητέων) και να εξασφαλιστούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την υλοποίηση μεγάλων πολεοδομικών παρεμβάσεων, που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της πόλης στο πλαίσιο της αειφορίας και της βιώσιμης κινητικότητας.

Το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο συμπίπτει χρονικά με τη συγκυρία του παράλληλου ανασχεδιασμού των πολεοδομικών προβλέψεων εκ μέρους μεγάλων φορέων (χωροταξικά, περιφερειακά πλαίσια, θεσμικό πλαίσιο χρήσεων γης και πολεοδομικού σχεδιασμού, αναπτυξιακά σχέδια λιμένα και εκτάσεων του ΟΣΕ, κ.λπ.), οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους. Κυρίαρχη επιδίωξη είναι να αποτελέσει το ΓΠΣ το ενιαίο πλαίσιο σχεδιασμού για την πόλη, που θα αξιοποιεί τη θέση και τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, επιτρέποντας την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ένα πλαίσιο προϋποθέσεων που διασφαλίζουν το δημόσιο όφελος.

Το νέο μοντέλο χωρικής οργάνωσης με ένα εξορθολογισμένο προγραμματικό μέγεθος πληθυσμού 360.000 κατοίκων, που σχετίζεται με τη μέγιστη χωρητικότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναδιαρθρώνει τη συνολική έκταση του δήμου σε 24 γειτονιές – συνοικίες, με στόχο να καταστεί ο αστικός χώρος διαχειρίσιμος ως προς την κοινωνική οργάνωση και την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων. Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται ότι δεν προτείνεται μεταβολή των Συντελεστών Δόμησης, που διατηρούνται στα ήδη θεσμοθετημένα επίπεδα.

Συγκεκριμένα:

• Οι χρήσεις γης που προτείνονται αποτελούν έναν ευέλικτο συνδυασμό κεντρικών κατά βάση λειτουργιών και γενικής κατοικίας, ενώ εξασφαλίζουν ευνοϊκές προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης περιορίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις των εκτεταμένων περιοχών αμιγούς κατοικίας του παλαιότερου σχεδιασμού, που δεν εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα του κεντρικού δήμου.
• Το κέντρο της πόλης ενισχύεται και επεκτείνεται προς τα δυτικά και κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων του ανατολικού τομέα. Οι οχλούσες δραστηριότητες και το χονδρεμπόριο απομακρύνονται από τις κεντρικές αστικές περιοχές, ενώ προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για τις ήδη εγκαταστημένες χρήσεις, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για εργαστήρια χαμηλής όχλησης και αποθηκευτικούς χώρους, στο πνεύμα και των πρόσφατων εξελίξεων στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συγκεκριμένες επαγγελματικές χρήσεις.
• Ως κίνητρο για την αποκατάσταση και αξιοποίηση διατηρητέων κτιρίων προτείνεται ένα ευέλικτο πλαίσιο χρήσεων για το σύνολό τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των απαιτούμενων επεμβάσεων.
• Τέλος, με στόχο τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών κοινωνικής υποδομής, το σύνολο των δημοτικών και δημοσίων ακινήτων που διαθέτουν τα κατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά δεσμεύονται για κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες.

Αναλυτικά προβλέπονται:

– Τρία μεγάλα μητροπολιτικά πάρκα που θα αποτελέσουν το μοχλό ανανέωσης του αστικού τοπίου και σε συνδυασμό με πεζοδρομήσεις και ένα νέο δίκτυο αξόνων μη μηχανοκίνητης κίνησης, δύνανται να αναβαθμίσουν την αστική διαβίωση.
– Στο κέντρο της πόλης ένα σημαντικό τμήμα της Διεθνούς Έκθεσης αποδίδεται σε κοινή χρήση ως χώρος πρασίνου και κοινωφελών δραστηριοτήτων, που θα συνδυάζεται με την ανάδειξη του άξονα μουσείων, πολιτισμού και περιπάτου, η οποία θα συνδέει το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου με το Τελλόγλειο Ίδρυμα. Για την επίτευξη του στόχου προωθείται τριμερής συνεργασία μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης, Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
– Στο ανατολικό τμήμα της πόλης δημιουργείται ένας σημαντικός πνεύμονας πρασίνου 185 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή της Νέας Ελβετίας.
– Προς τα δυτικά προβλέπεται δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου 195 στρεμμάτων στην έκταση του παλαιού/εμπορικού σιδηροδρομικού σταθμού, που θα συνδυάζεται με τις χρήσεις του υπό ανέγερση Μουσείου Ολοκαυτώματος και θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα που θα συσταθεί.
– Ως προς τις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης για τις περιοχές Λαχανοκήπων και Τροχιοδρομικών προβλέπονται χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, κατοικίας και πρασίνου, ενώ οι μικρότερες εκτός σχεδίου σήμερα περιοχές εντάσσονται με χρήσεις κοινωφελείς και πρασίνου.
– Τέλος, προτείνεται να αναπτυχθούν τέσσερις περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, ως μητροπολιτικοί πόλοι ανάπτυξης μέσα από ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις.

Οι περιοχές αυτές είναι:

• Η ΔΕΘ, η οποία μετασχηματίζεται σε ένα μικρότερης κλίμακας συνεδριακό – εκθεσιακό κέντρο με συνοδευτικές χρήσεις που θα καθοριστούν από τον φορέα, στο 50% της σημερινής της έκτασης, ενώ ο χώρος που απομένει θα αποδοθεί σε κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις
• Εκτάσεις της Νοτιοανατολικής Πύλης (Νέα Ελβετία – Κεραμεία Αλλατίνη) και του Μεγάρου Μουσικής, του Ποσειδώνιου Αθλητικού Κέντρου και των Μύλων Αλλατίνη, που διαθέτουν ιδιαίτερη αναπτυξιακή δυναμική υπερτοπικής σημασίας – λόγος για τον οποίο προτείνονται ως «περιοχές ειδικής ρύθμισης» με προβλέψεις για τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης – με δεσμευτικές κατευθύνσεις ως προς το είδος και την έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων
• Στη ζώνη εκατέρωθεν της οδού 26ης Οκτωβρίου, όπου εντοπίζεται πλήθος εγκαταλελειμμένων βιοτεχνικών κτιρίων, προτείνεται η δημιουργία ενός πόλου δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα, σε άμεση σύνδεση με τη λειτουργία του λιμανιού, μέσω ενός προγράμματος δράσεων και κινήτρων που θα απευθύνεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, με έμφαση στην επιχειρηματικότητα η οποία, ωστόσο, θα συνδυάζεται με τη βέλτιστη πολεοδομική αξιοποίηση ανενεργών βιομηχανικών συγκροτημάτων. Εδώ, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ζώνη του λιμένα, λόγω του ειδικού θεσμικού καθεστώτος, παραμένει εκτός των ρυθμίσεων του ΓΠΣ. Εν τούτοις, οι χρήσεις της πρώτης προβλήτας αποδίδονται στον δήμο και στις λειτουργίες της πόλης.

«Στόχος της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι να ολοκληρωθεί άμεσα η ενδυνάμωση των κατευθύνσεων αυτών στο τελικό σχέδιο, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει οριστικά την τελική διατύπωση των επιδιώξεων, με σκοπό την επίσπευση έκδοσης του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος», τόνισε στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος, Θανάσης Παππάς.

 

Πηγή: http://www.thestival.gr