Το μέλλον των 3d laser scanners και o αντίκτυπος τους στoν βιομηχανικό και κατασκευαστικό ποιοτικό έλεγχο

Geomeletitiki.gr > ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ > Το μέλλον των 3d laser scanners και o αντίκτυπος τους στoν βιομηχανικό και κατασκευαστικό ποιοτικό έλεγχο

Χωρικοί Laser σαρώτες – η πλέον σύγχρονη μέθοδος 3D αποτύπωσης

Η σάρωση με λέιζερ είναι μια αποδεδειγμένα αποτελεσματική μέθοδος αποτύπωσης μειώνοντας το  κόστος εργασιών. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από έναν laser scanner, ο οποίος επιτρέπει σάρωση φυσικού ανάγλυφου – τοπίου, υποδομών και εγκαταστάσεων .Οι σαρωτές λέιζερ χρησιμοποιούνται επίσης για 3D αποτυπώσεις πολύ μεγάλων αντικειμένων και σύνθετων δομών.

 

Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και Ψηφιακών διαγραμμάτων

 Ο τρισδιάστατος σαρωτής στο πεδίο σαρώνει και η ψηφιακή πληροφορία μεταφέρεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως νέφος σημείων το οποίο με το κατάλληλο λογισμικό μετατρέπεται σε διάγραμμα. Η μεγάλη πυκνότητα των σημείων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα σύνδεσης τους με οποιαδήποτε πληροφορία προσεγγίζει τον όρο «εικονική πραγματικότητα».

«Ενα ενημερωμένο ψηφιακό διάγραμμα είναι το πιο σημαντικά προϊόν τεκμηρίωσης της απεικόνισης της χωρικής πραγματικότητας και της λειτουργίας – συντήρησης μιας κατασκευής»

Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης πρέπει  υποχρεωτικά να είναι τεκμηριωμένη σε σχέδια για λόγους ασφάλειας και πιστοποίησης , δίνοντας λύσεις βελτιστοποίησης, προσθηκών εγκαταστάσεων, δομών και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων

 

Εφαρμογές  στη αρχιτεκτονική, κατασκευές , συντήρηση κτιρίων και μνημείων

 Η σάρωση με λέιζερ επιτρέπει μια γρήγορη, αξιόπιστη και οικονομική 3D ακριβή αποτύπωση των υποδομών, κτιρίων και εσωτερικών χώρων. Η σάρωση με λέιζερ χρησιμοποιείται συνήθως, για παράδειγμα, για τις προσόψεις αλλά και για την  ακριβή αποτύπωσή διαστάσεων. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα που παράγονται από τον ανιχνευτή λέιζερ, ο χρήστης είναι σε θέση να υπολογίσει όγκους και επιφάνειες.

Η σάρωση με λέιζερ είναι η βέλτιστη μέθοδος για τη Μοντελοποίηση Πληροφοριών Κτιρίου (BIM) λόγω της γρήγορης σάρωσης και της μεγάλης ακρίβειας

Η σάρωση με λέιζερ αναπαράγει με ακρίβεια λεπτομέρειες που μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση εγκαταστάσεων και υποδομών καθώς και τις τροποποιήσεις των αρχικών σχεδίων βρίσκοντας εφαρμογές σε :

 • ανακαίνιση και επανασχεδιασμό κτιρίων
 • μεγάλα και σύνθετα εργοτάξια
 • ελέγχους στατικότητας κτιρίων
 • διατηρητέα κτίρια και μνημεία
 • κέντρα εμπορικής και επαγγελματικής δραστηριότητας
 • βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • μονάδες ιατρικής περίθαλψης
 • χωρών αναψυχής  και αθλητισμού
 • σταθμών παραγωγής ενέργειας και επικοινωνιών
 • μονάδες και πρατήρια Καυσίμων και Χημικών

Η αποτύπωσή των υφιστάμενων κτιρίων ,υποδομών εγκαταστάσεων γίνεται  τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά αποτυπώνοντάς  όλες οι αρχιτεκτονικές, στατικές, και μηχανολογικές λεπτομέρειες

Εφαρμογές  στον βιομηχανικό σχεδιασμό

 Οι χωρικοί σαρωτές λέιζερ χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη καταγραφή  :

 • κτιριακού εξοπλισμού
 • μεταλλικών κατασκευών
 • γραμμών παραγωγής
 • μηχανών παραγωγής
 • εγκαταστάσεων παραγωγής

Η αποτύπωση μπορεί να γίνει την ώρα λειτουργίας εγκαταστάσεων και κάτω από συνθήκες που ένα συνεργείο ατόμων δεν θα μπορούσε να εργασθεί λόγω δύσκολων συνθήκων.

«Αυτή η μοναδική και αποτελεσματική μέθοδος είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μελέτες σχετικά με τον εκσυγχρονισμό, τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας»

Οι μηχανικοί επωφελούνται από τα γρήγορα παραγόμενα και ρεαλιστικά σχέδια αυξάνοντας την ασφάλεια στον προγραμματισμό εργασιών.

 

Εφαρμογές στη μεταλλευτική βιομηχανία  , κατασκευή σηράγγων και γεωλογικών σχηματισμών

Η σάρωση με λέιζερ καθιστά δυνατή την αποτύπωση  μεταλλείων  ,σπηλαίων περιοχών κατασκευής σήραγγας με γρήγορο και οικονομικό τρόπο. Η τρισδιάστατη αποτύπωση επικίνδυνων και δύσκολα προσβάσιμων περιοχών, όπως περιοχές που είναι επιρρεπείς σε κατολισθήσεις και σε κίνδυνο κατάρρευσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφαλή τρόπο.

Η συνολική τρισδιάστατη αποτύπωση , η σύγκριση μεταξύ επιθυμητής και πραγματικής κατάστασης καθώς και ο προσδιορισμός των όγκων είναι μερικά μόνο αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται η χωρική σάρωση.

Αυτές οι εφαρμογές είναι εργαλείο ιδιαίτερα χρήσιμο για τους Γεωλόγους καθώς αποτυπώνονται με πολύ υψηλή ακρίβεια κάθε λεπτομέρεια γεωλογικής φύσεως.

 Σύνδεση με βάση δεδομένων

Τα τρισδιάστατα μοντέλα συνδέονται πλέον με γεωχωρικές βάσεις δεδομένων. Έτσι τα μοντέλα γίνονται έξυπνα, κάθε στοιχείο του κτιρίου ή του ανάγλυφου του εξοπλισμού είναι συνδεδεμένο με παραμέτρους που αντιστοιχούν στις ιδιότητες τους, τις τυποποιημένες διαστάσεις του, χρόνους δημιουργίας ,συντήρησης και   και οποιαδήποτε λεπτομέρεια θέλουμε να το συνοδεύει.

Κάθε στοιχείο που αποτυπώνεται είναι καταγεγραμμένο και συνδεδεμένο με την βάση δεδομένων και βέβαια και με παραμέτρους κόστους παρέχοντας οποιαδήποτε χρονική στιγμή  ακριβή οικονομικό υπολογισμό συντηρήσεων ,αντικαταστάσεων ή βελτιστοποιήσεων.