Τα “drones” μεταμορφώνουν τις μεθόδους παραδοσιακής καλλιέργειας

Geomeletitiki.gr > ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ > Τα “drones” μεταμορφώνουν τις μεθόδους παραδοσιακής καλλιέργειας

Η γεωργία είναι ένας από τους κλάδους που έχουν αξιοποιήσει ελάχιστα τις νέες τεχνολογίες. Κι όμως, εδώ και χρόνια υπάρχουν high-tech λύσεις που όχι μόνο κάνουν ευκολότερη την καθημερινότητα των αγροτών, αλλά βελτιώνουν στον μέγιστο βαθμό την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής τους.

Γεωργία ακρίβειας με τη βοήθεια των drones

Η χρήση των drones στην αγροτική παραγωγή περιγράφεται ως Γεωργία Ακριβείας. Αν και η έννοια της Γεωργίας Ακριβείας εμπεριέχει τη χρήση των drones εντούτοις δεν περιορίζεται σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα, η Γεωργία Ακριβείας είναι ένα σύστημα διαχείρισης του συνόλου της γεωργικής εκμετάλλευσης με τη χρήση της πληροφορικής, γεωχωρικών δεδομένων, δορυφορικού εντοπισμού θέσης δεδομένων τηλεπισκόπησης και εγγύς συλλογής δεδομένων. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των συντελεστών παραγωγής και δυνητικά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Επομένως στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας (Precision Agriculture), η χρήση των DRONES κερδίζει μέρα με την μέρα ολοένα και περισσότερο έδαφος, αφού τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν αναγνωρίζονται απ’ όλο και περισσότερους αγρότες σε όλο το κόσμο.Απόλυτα λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι μπορεί μόνο σε λίγα λεπτά να κάνει πλήρη επόπτευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και της σοδειάς του. ΄Εχουν υπεροχή έναντι των δορυφόρων, αφού η χρήση τους είναι οικονομικότερη, ακριβέστερη, αμεσότερη και προσφέρουν εικόνες και χάρτες καλύτερης ανάλυσης.

Η δυνατότητα ακριβέστατου χωρικού εντοπισμού που προσφέρουν τα drones, σε συνδυασμό με όλα τα χρήσιμα δεδομένα που παρέχουν απευθείας στο κινητό ή το tablet, προσφέρουν πρωτοφανείς δυνατότητες.

Στην πράξη, λειτουργούν ως μαγνητικοί τομογράφοι των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, προσφέροντας πολυάριθμες δυνατότητες: από τη βελτίωση της διαδικασίας ποτίσματος και την ακριβή κατανομή των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων, μέχρι τον συνολικό εξορθολογισμό της συγκομιδής και των συναφών εργασιών.

Υπάρχουν επίσης drones που αναλαμβάνουν τους αεροψεκασμούς με μεγάλη ακρίβεια τις καλλιέργειες, διασφαλίζοντας ομοιόμορφη κάλυψη, μηδενικές απώλειες, μέγιστη αποτελεσματικότητα και προστασία του περιβάλλοντος, και προφανώς αισθητή μείωση του κόστους.

Όλα αυτά μαζί με διάφορες άλλες εφαρμογές όπως, την ανίχνευση ασθενειών, την ακριβή κατανομή λιπάσματος, τους αεροψεκασμούς, την καταμέτρηση των φυτών και την επαρκή άρδευση αυτών, συνθέτουν τις πιο σύγχρονες μεθόδους γεωργικής παραγωγής, μεγιστοποιώντας την απόδοση της καλλιεργήσιμης έκτασης.

 

Βλέπουν πέρα από το ανθρώπινο μάτι

Τα πιο προηγμένα μοντέλα, μάλιστα, εξοπλίζονται με θερμικές ή και υπέρυθρες κάμερες, αλλά και πολλούς αισθητήρες προκειμένου να συλλέγουν εικόνες και δεδομένα, που δεν είναι καν ορατά από το ανθρώπινο μάτι.

Με αυτό τον τρόπο, οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να αντλούν χρήσιμες πληροφορίες για τον ρυθμό ανάπτυξης των φυτών και να εποπτεύουν απ’ όπου κι αν βρίσκονται χρήσιμα βιοχημικά και γεωλογικά δεδομένα (π.χ. την ποσότητα ενέργειας ή θερμότητας που εκπέμπει η καλλιέργεια, τον προσδιορισμό των τμημάτων του χωραφιού που δεν αρδεύονται σωστά ή χρήζουν βελτιώσεων).

Η πλειονότητα των drones έχουν τη δυνατότητα αποστολής των data και των φωτογραφιών ή βίντεο σε πραγματικό χρόνο σε συσκευή επιλογής του χρήστη. Έτσι, μπορεί να έχει ανά πάσα στιγμή εικόνα στο smartphone του ή στην οθόνη του υπολογιστή του γεωπόνου του, ώστε να αντλήσει τα απαιτούμενα συμπεράσματα.

Η χρήση των drones στην αγροτική παραγωγική διαδικασία, αν και εμφάνισε μια χρονική υστέρηση κυρίως λόγω κόστους ειδικών καμερών, σήμερα τρέχει με υψηλούς ρυθμούς.

Η πρόβλεψη είναι ότι το 2025 το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς των drones μετά την στρατιωτική χρήση θα είναι η αγροτική

Τα drones τοποθετούνται στο κομμάτι εκείνο που αναφέρεται στην τηλεπισκόπηση, δηλαδή, στην μέτρηση και καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών εξ’ αποστάσεως. Με χρήση ειδικών καμερών που καταγράφουν μήκη κύματος στο ορατό φάσμα αλλά και πέραν αυτού, μπορούν να αποτυπώσουν φαινόμενα σε μία γεωργική εκμετάλλευση που δεν γίνονται άμεσα και έγκαιρα αντιληπτά με γυμνό μάτι. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή που λέει «ότι βλέπω από ψηλά δεν το βλέπω από τις πλευρές του αγροτεμαχίου», σίγουρα δεν θα μπορούσε το ανθρώπινο μάτι όσο εκπαιδευμένο και αν ήταν να αποφύγει την υποκειμενικότητα, εφόσον ο παραγωγός τύγχανε να τα εντοπίσει.

 

Τα drones στο ορατό φάσμα, μπορούν να καταγράψουν πληροφορίες σχετικές με την τοπογραφία του αγρού (ακριβείς διαστάσεις, υψομετρικές διαφορές, λεκάνες συγκέντρωσης υδάτων κτλ), με τη ανθοφορία των φυτών και με την εκτίμηση της αέριας φυτομάζας. Μπορούν να εντοπίσουν προβλήματα σποράς σε γραμμές φύτευσης καθώς και να δώσουν μια εκτίμηση του ποσοστού επιβίωσης των νεαρών φυτών.

Σε φάσματα πέραν του ορατού, τα drones μπορούν να αποτυπώσουν τη μεγαλύτερη βιοχημική διεργασία του πλανήτη, τη φωτοσύνθεση. Μέσω αυτής μπορούν να παραχθούν χάρτες υγείας των φυτών και ζώνες εφαρμογής φυτοπροστασίας ή λίπανσης με μεταβλητή ένταση ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Μπορούν να αποτυπώσουν φαινόμενα προσβολών από συγκεκριμένες ασθένειες, να εντοπίσουν υδατικό stress και να εκτιμήσουν το στάδιο ωρίμανσης καρπών και λαχανικών.

Τέλος, μπορούν να αποτυπώσουν το βαθμό απόδοσης μιας συνταγής λίπανσης ή φυτοπροστασίας παράγοντας χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την αναγκαιότητα επανάληψης ή μη της συνταγής.

Συνοψίζοντας αναφέρουμε τις κυριότερες εφαρμογές χρήσης drones στην γεωργία ακριβείας :

 • παραγωγή τρισδιάστατων χαρτών που προσφέρουν ανάλυση του εδάφους και μια σειρά άλλων πληροφοριών απαραίτητων για την ορθή φύτευση, λίπανση και άρδευση
 • Εντοπισμός Εχθρών/Ασθενειών (Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας)
 • Εντοπισμός και αποτύπωση ζημιών σε Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας από δυσμενή καιρικά φαινόμενα
 • Αποτύπωση πλημμυρισμένων εκτάσεων
 • Καταμέτρηση δέντρων
 • Καταγραφή Αποθεμάτων
 • Θερμική Απεικόνιση Καλλιέργειας
 • Απεικόνιση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων
 • Απεικόνιση Προτεραιότητας Συγκομιδής
 • Έλεγχος Αρδευτικού Δικτύου
 • Επίβλεψη Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων

Τα οφέλη από τις παραπάνω εφαρμογές είναι πολλαπλά και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των εισροών άρα και του κόστους παραγωγής, την αύξηση της παραγωγής, την ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και συμβάλουν στον ευρύτερο στόχο που αφορά την αειφορία της γεωργικής παραγωγής.

Στην Ελλάδα η χρήση των drones στη γεωργία είναι μάλλον περιορισμένη ως μηδενική, αφού σε πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχει σχετική γνώση των πλεονεκτημάτων ή των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα εν λόγω συστήματα.Η Ελληνική αγροτική παραγωγή βασίζεται στο σύστημα κοινοτικών ενισχύσεων για τη βιωσιμότητά της και χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά χαμηλή παραγωγικότητα.

Η υιοθέτηση νέων και καινοτόμων πρακτικών λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις ως προς τη δομή της ελληνικής γεωργίας  αποτελούν πλέον σημαντικά εργαλεία για την διαχείριση και πρόβλεψη της παραγωγής.