Πολλαπλασιάστε τις 1000 λέξεις που θα έλεγε μία εικόνα !!!

Geomeletitiki.gr > ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ > Πολλαπλασιάστε τις 1000 λέξεις που θα έλεγε μία εικόνα !!!

Η δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τόσο τα σχέδια όσο και οι πληροφορίες που περιλάμβάνουν

Το ρητό “μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις” πολλαπλασιάζεται πραγματικά όταν μια εικόνα μπορεί να μετακινηθεί, να περιστραφεί, να χειριστεί και να χρωματιστεί.!!! 

Η τρισδιάστατη απεικόνιση είναι πιο ρεαλιστικη, γρηγορότερη και ευκολότερη από το 2D.

Τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά μοντέλα ως μέσο απεικόνισης μεγάλης ακριβείας  μπορούν να παραχθούν σε περιπώσεις :

 • αστικών κτιρίων
 • αρχιτεκτονικών μνημείων
 • βιομηχανικών εγκαστάσεων
 • υποδομών
 • αστικών περιοχών
 • οικισμών
 • φυσικών τοπίων

Χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφήσεις ή επίγειες μεθόδους το παραγώμενο μοντέλο με μορφή νέφους σημείων μπορεί  να συνδυαστεί με διάφορους τύπους λογισμικών

 • 2D-CAD
 • GIS
 • BIM
 • Simulations

περιηγηθήτε στα 3D μοντέλα μας :

υδατόπυργοι https://skfb.ly/6NBZq
δεξαμενές  https://skfb.ly/6NBZA
Υδρα https://skfb.ly/6KUTw
Καβάλα https://skfb.ly/6NBZJ
Κρήτη https://skfb.ly/6NBZL