Ποιο είναι το επίσημο “deadline” για δασικά αυθαίρετα, χάρτες & οικιστικές πυκνώσεις που έθεσε το ΥΠΕΝ

Geomeletitiki.gr > ΔΑΣΙΚΑ > Ποιο είναι το επίσημο “deadline” για δασικά αυθαίρετα, χάρτες & οικιστικές πυκνώσεις που έθεσε το ΥΠΕΝ

Τους τελευταίους μήνες εκδόθηκε πλήθος δυσμενών αποφάσεων του ΣτΕ για τα δασικά αυθαίρετα, τους δασικούς χάρτες και τις οικιστικές πυκνώσεις.

Χαρακτηριστικά σημειώνουμε τις εξής περιπτώσεις:

  • την απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ που έκρινε ως αντισυνταγματικές τις «οικιστικές πυκνώσεις» εντός των δασικών εκτάσεων, δηλαδή τους οικισμούς αυθαιρέτων (ανεξάρτητα του μεγέθους τους) μέσα στους δασικούς ιστούς, οι οποίοι εξαιρούνται από τους δασικούς χάρτες (παράλληλα ακυρώθηκε και η υπ’ αριθμ. 34844/11.7.2016 κοινή απόφαση του υπουργού και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας),
  • την απόφαση του ΣτΕ με την οποία κρίθηκε παράνομη η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών γιατί δεν τηρήθηκε σωστά η διαδικασία από την διοίκηση σχετικά με τις αιτήσεις πολιτών για διόρθωση του χάρτη λόγω ύπαρξης προδήλων σφαλμάτων,
  • την απόφαση του ΣτΕ με την οποία άνοιξε ο δρόμος για την κατεδάφιση αυθαιρέτου εντός “οικιστικής πύκνωσης” σε αναδασωτέα περιοχή.

Στην κατεύθυνση εξεύρεσης μόνιμης λύσης για τα θέματα που έχουν προκύψει, όπως αποκαλύπτει το B2Green, το ΥΠΕΝ αποφάσισε στη συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, με έργο την αντιμετώπιση θεμάτων στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου κύρωσης των Δασικών Χαρτών. Σκοπός του ΥΠΕΝ είναι με την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής να κατοχυρώσει αδιαμφισβήτητα και θεσμικά τον χαρακτήρα των εν γένει δασικών και μη εκτάσεων.

Η Επιτροπή θα επιληφθεί των θεμάτων που έχουν ανακύψει έως σήμερα και άπτονται της κατάρτισης, του ελέγχου, της θεώρησης και της ανάρτησης των δασικών χαρτών, της επίσπευσης εξέτασης των αντιρρήσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), των «οικιστικών πυκνώσεων» μετά την υπ΄ αριθμ. 685/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και οποιουδήποτε άλλου σχετικού ζητήματος, όπως αυτά που σημειώνονται ανωτέρω.

Έργο της Επιτροπής θα είναι η πρόταση συγκεκριμένων λύσεων, ακόμα και με τη μορφή διατάξεων νόμου, προς την κατεύθυνση της άρσης των οποιονδήποτε προβλημάτων και καθυστερήσεων, με στόχο την όσο το δυνατόν πιο άμεση ολοκλήρωση του έργου, μέσω της κύρωσης των δασικών χαρτών, που σύμφωνα με το ΥΠΕΝ θα εδραιώσει το αίσθημα ασφάλειας και δικαίου των πολιτών και θα κατοχυρώσει θεσμικά το εν γένει δασικό περιβάλλον και τη δημόσια περιουσία.

Το ενδιαφέρον στη συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής είναι η χρονική προθεσμία που έχει τεθεί από τον Υπουργό ΥΠΕΝ για την παράδοση συγκεκριμένων προτάσεων και προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, η οποία τοποθετείται μέχρι 18-11-2019 το αργότερο, με δυνατότητα παράτασης ενός μήνα έπειτα από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση της επτροπής. Ουσιαστικά λοιπόν, το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους, το ΥΠΕΝ θα έχει στη διάθεσή του το κείμενο των νομοθετικών ρυθμίσεων που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια στην επίσημη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

ΠΗΓΗ : https://www.b2green.gr/