Δίμηνη παράταση στην υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες • Ποιες περιπτώσεις αφορά

Geomeletitiki.gr > ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ > Δίμηνη παράταση στην υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες • Ποιες περιπτώσεις αφορά

Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά αναρτημένων δασικών χαρτών προβλέπεται σε νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, με τη ρύθμιση επεκτείνεται η προθεσμία για τις περιπτώσεις που εκείνη εκπνέει στις 30.08.2019 [άρ. 4 παρ. 1 του ν. 4617/2019 (Α 88)]. Η παράταση αφορά τις περιοχές, όπου οι δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν από 19.10.2018 έως 01.03.2019.

Η προθεσμία παρατείνεται έως τις 31.10.2019, με στόχο τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην έγκαιρη άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται όσες επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018. Κρίνεται, συνεπώς, σκόπιμη η διευκόλυνση των πολιτών, δεδομένου ότι η νέα προθεσμία λήγει μετά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Για τις υπόλοιπες περιοχές, όπου οι δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν ταυτόχρονα, στόχος είναι η ενιαία διαχείρισή τους. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται ο τεχνικός χειρισμός και εξοικονομούνται διοικητικοί πόροι.

Το αντίστοιχο προτεινόμενο άρθρο στο σχέδιο νόμου, αναφέρει:

Άρθρο 8
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά αναρτημένων δασικών χαρτών

Στις περιπτώσεις που η ανάρτηση του δασικού χάρτη πραγματοποιήθηκε από τις 19.10.2018 έως τις 01.03.2019 και η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) λήγει στις 30.08.2019, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο παρ. 1 του Ν. 4617/2019 (Α’ 88), η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 31.10.2019 για κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού.

Τέλος, συμπληρώνουμε πως στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 8
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά αναρτημένων δασικών χαρτών

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά σε παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών. Ειδικότερα, με τη ρύθμιση αυτή, επεκτείνεται η προθεσμία του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3889/2010, για τις περιπτώσεις που αυτή εκπνέει στις 30 Αυγούστου 2019, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο παρ. 1 του ν. 4617/2019 (Α 88). Η παράταση αυτή δίδεται για τις περιοχές εκείνες, όπου OL δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν από 19.10.2018 έως 01.03.2019. Η προθεσμία παρατείνεται για δύο μήνες, ήτοι έως τις 31.10.2019, με στόχο τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην έγκαιρη άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις, περιλαμβάνονται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω διευκόλυνση των πολιτών μέσω της προτεινόμενης παράτασης, ώστε η σχετική προθεσμία να λήξει μετά την πάροδο της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου. Ως προς τις υπόλοιπες περιοχές, κρίνεται αποτελεσματικότερη η ενιαία διαχείριση των περιοχών, για τις οποίες οι σχετικοί δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν ταυτόχρονα, με στόχο τη διευκόλυνση των διαδικασιών τεχνικού χειρισμού τους και την εξοικονόμηση διοικητικών πόρων.

ΠΗΓΗ :https://www.b2green.gr/