Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού : 132 χρόνια προσφοράς

Geomeletitiki.gr > ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ > Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού : 132 χρόνια προσφοράς

Αποτελούμενη από περίπου 140 άτομα προσωπικό-90 από τη Σχολή Ευελπίδων και περίπου 50 πολιτών- οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι τοπογράφοι, μηχανικοί, σχεδιαστές και γεωπληροφορικοί – η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) κάθε χρόνο πραγματοποιεί εργασίες πεδίου σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι εργασίες υλοποιούνται κυρίως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (Μάιος – Σεπτέμβριος), από ειδικά τμήματα που συγκροτούνται για τον σκοπό αυτό και αναφέρονται κυρίως σε εργασίες συνόρων, γεωδαιτικές εργασίες, εργασίες βαρυτομετρίας και γεωμαγνητισμού. Παράλληλα, εκτελούνται αεροφωτογραφήσεις για αναθεώρηση χαρτών και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με προσωπικό (ειδικότητας Φωτοναυτίλου), αλλά και μέσα (Φωτομηχανή) της ΓΥΣ. Κάθε φορά που γίνεται ένα τεχνικό έργο (π.χ. νέος δρόμος) και αλλάζει ένας χάρτης γίνεται άμεσα και ανανέωση της γεωβάσης.

28.000 σημεία που ορίζουν τη χώρα-11.000 τοπογραφικά διαγράμματα

Μέχρι το 1950-55  για τη δημιουργία ενός χάρτη έπρεπε να γίνει ένας γεωδετικός σκελετός με τη βοήθεια τριγωνομετρικών στοιχείων, τα οποία έπρεπε να μετρηθούν για να πάρει η υπηρεσία συντεταγμένες. Αμέσως μετά ειδικό συνεργείο προχωρούσε σε αποτύπωση με μετρήσεις και όργανα. Στην νέα εποχή η διαδικασία γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Μετά τη λήψη αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών εικόνων σε διάφορα σημεία της χώρας και με τη βοήθεια της φωτομετρίας γίνεται η αποτύπωση.

Από το 1962 οπότε και άρχισε το έργο χαρτογράφησης της Ελλάδας η ΓΥΣ κατέληξε στην ίδρυση και μέτρηση τριγωνομετρικού δικτύου περίπου 28.000 σημείων σε όλες τις κορφές της ελληνικής επικράτειας, καθώς και στην αποτύπωση ολόκληρης της χώρας σε 11.000 τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:5.000. Πίσω από όλους αυτούς τους χάρτες και τα διαγράμματα κρύβονται ατέλειωτες ώρες μετρήσεων σε βουνοκορφές πεδιάδες βραχονησίδες πόλεις και χωριά.

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ), συμπληρώνοντας 132 χρόνια λειτουργίας, στο πλαίσιο κάλυψης των επειγουσών αναγκών της σύγχρονης εποχής στους τομείς της γεωπληροφόρησης και της γεωγραφικής υποστήριξης, σχεδίασε και υλοποίησε εντός του 2020 τις παρακάτω δράσεις:

Δράσεις Προσφοράς στο Κοινωνικό Σύνολο

-Ανάπτυξη γεωχωρικού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης περιστατικών COVID – 19 σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την Περιφέρεια Αττικής.

-Ικανοποίηση 8.933 αιτήσεων, ιδιωτών και δημόσιων φορέων για γεωγραφικά προϊόντα

-Ανάπτυξη νέου ιστότοπου με σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου και αναβαθμισμένες λειτουργίες για την ενημέρωση του κοινού, σε θέματα που άπτονται της αποστολής και των αρμοδιοτήτων της ΓΥΣ

-Δημιουργία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού ψηφιακών σχεδιαγραμμάτων ιστορικών μαχών με απεικόνισή τους σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή, με στόχο τη διαδραστική παρουσίασή τους και την μελέτη τους τόσο από την επιστημονική κοινότητα όσο και από το ευρύ κοινό.

 

Δράσεις Συνέργειας στην Επιστημονική Κοινότητα και Έρευνα

-Συνεργασία με Ακαδημαϊκά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπως η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη συνέργεια στην επιστημονική έρευνα και καινοτομία

-Συνέργεια με Κρατικούς Φορείς και Υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Εξωτερικών σε θέματα που άπτονται
της αποστολής και των αρμοδιοτήτων της ΓΥΣ\

-Συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος “ROBORDER” στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας
και καινοτομίας “HORIZON 2020”, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος επιτήρησης χερσαίων και θαλασσίων συνόρων.

-Συμμετοχή σε Διεθνή Προγράμματα συμπαραγωγής διανυσματικών χαρτογραφικών δεδομένων (MGCP), ψηφιακού μοντέλου εδάφους (T-rex) και δεδομένων ανθρωπογεωγραφίας (Human Geography), καθώς και σε επιτροπές στο πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών (ΟΗΕ), του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ως εθνικός αντιπρόσωπος σε θέματα Γεωγραφικής Πολιτικής.

 

Δράσεις Ανάπτυξης Γεωγραφικών Εφαρμογών

-Συλλογή γεωγραφικών δεδομένων, κατασκευή και αναθεώρηση χαρτών διαφόρων κλιμάκων για το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, με αποκλειστική χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

-Ανάπτυξη Γεωχωρικής Εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας.

-Ανάπτυξη εφαρμογής Γεωευρετηρίου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών αναζήτησης και παραγγελίας γεωγραφικών υλικών

-Ανάπτυξη Γεωπύλης και εφαρμογής υπολογισμού υψομέτρου Γεωειδούς για την παροχή αδιαβάθμητων γεωγραφικών πληροφοριών στην ακαδημαϊκή
επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ σύνολο.