ΓΑΙΑΟΣΕ : GIS & νέα εφαρμογή γεωχωρικών δεδομένων απαλλοτριώσεων του ΟΣΕ

Geomeletitiki.gr > GIS > ΓΑΙΑΟΣΕ : GIS & νέα εφαρμογή γεωχωρικών δεδομένων απαλλοτριώσεων του ΟΣΕ

Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση ψηφιακής εφαρμογής στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι μηχανικοί και πολίτες ώστε να αποκτούν εύκολα σημαντικές πληροφορίες για τα όρια των παλιών απαλλοτριώσεων της ΟΣΕ, καθώς προσφέρονται άμεσα και δωρεάν από την ΓΑΙΑΟΣΕ.

Στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των εταιρειών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και της εναρμόνισης στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2007/2/ΕΚ) που αφορά την απρόσκοπτη και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε γεωχωρικές πληροφορίες, η ΓΑΙΑΟΣΕ προχωράει στην διαδικτυακή διάθεση των γεωχωρικών της δεδομένων, σε επεξεργάσιμη μορφή.

Το ευρύ κοινό  μπορεί με ένα κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://gaiaweb.gaiaose.gr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=1abc780f03aa440d8d9b449d05f1e6a4

να αποκτά  άμεσα και χωρίς κόστος, τα όρια των παλαιών απαλλοτριώσεων του Ο.Σ.Ε. σε οποιαδήποτε μορφή (DWG, DXF, Shape Files καθώς και ArcGIS Geodatabase)

Η μελλοντική πρόβλεψη για την εφαρμογή περιλαμβάνει διαρκή επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση, προκειμένου να ενσωματώνονται τροποποιήσεις αλλά και νέες απαλλοτριώσεις. Στόχος να μειωθεί ο χρόνος εξυπηρέτησης των πολιτών σε λίγα μόλις λεπτά.

Να αναφέρουμε ότι:

η ΓΑΙΑΟΣΕ που δραστηριοποιείται στη διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας (εκτάσεις και κτίρια) και του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και παρουσίασε παρά την πανδημία και τις μειώσεις μισθωμάτων από ακίνητα, λόγω της θεσμοθέτησης σχετικών μέτρων από την ελληνική πολιτεία ισχυρή κερδοφορία και το 2020.

Η γενικότερη αξιοποίηση ακινήτων της αφορά μεγάλα έργα ανάπτυξης προκειμένου να αξιοποιηθούν ,να προσελκύσουν επενδύσεις και να συνδράμουν στο στρατηγικό σχεδιασμό μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και γενικότερα των συγκοινωνιακών υποδομών της χώρας.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) μέσω του οποίου γίνεται η συνολική διαχείριση των πληροφοριών το οποίο ενημερώνεται διαρκώς με τις μεταβολές που συντελούνται και σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Στο σύστημα αυτό παρέχονται πληροφορίες που καλύπτουν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ΟΣΕ όπως αξία γης, αξία κτισμάτων, επιφάνεια κάθε ακινήτου, στοιχεία χρήσεων γης και κτιρίων, πληροφορίες περί του Πολεοδομικού καθεστώτος, ενώ τέλος παρέχεται πλήρες φωτογραφικό υλικό των ακινήτων διαχείρισης ΓΑΙΑΟΣΕ. Το 2019 η εταιρεία προχώρησε στον εκσυγχρονισμό του GIS με τη μεταφορά του σε σύγχρονες υποδομές GCloud.