Τομέας Πολεοδομικών και Χωροταξικών μελετών

Geomeletitiki.gr > Τομέας Πολεοδομικών και Χωροταξικών μελετών

H Γεωμελετητική αναλαμβάνει την εκπόνηση πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών, τροποποιήσεις, διορθωτικές και μεταβολές παρέχοντας ταυτόχρονα τις συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες της σε αυτούς τους τομείς διασφαλίζοντας την πολεοδομική ταυτότητα των ιδιοκτησιών για την μέγιστη και έγκυρη αξιοποίηση τους.

Αναλυτικά:

 

Πολεοδομικές μελέτες

 • Πολεοδομικά Σχέδια- Πράξεις εφαρμογής (Π.Σ.Ε.)
 • Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ)
 • Τοπικά Ρυμοτομικά Σχεδια
 • Ρυθμιστικά Σχέδια
 • Τροποποιήσεις Δ/γμάτων Ρυμοτομίας, Πολεοδομικών Μελετών, Διορθωτικές πράξεων εφαρμογής
 • Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
 • Προτάσεις Τροποποίησης των υπο Διαβούλευση ή Θεσμοθέτησης σχεδίων Χρήσεων Γης

Χωροταξικές μελέτες

 • Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ)
 • Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ)
 • Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια
 • Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)
 • Ειδικές Χωροταξικές μελέτες
 • Σχέδια Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης
 • Σχέδια Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
 • Σχέδια Ανάπτυξης Παραθεριστικής Κατοικίας
 • Σχέδια Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου
 • Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ)
 • Μελέτες αστικών Αναπλάσεων

Συμβουλευτικές & υποστηρικτικές υπηρεσίες

 • Χωροταξικού – Πολεοδομικού σχεδιασμού και επικείμενων αλλαγών Πλαισίων
 • Μελετών πολεοδόμησης και χωρικών μεταβολών
 • Παρακολούθησης Διαδικασιών Θεσμοθέτησης Σχεδίων Χρήσεων γης (Γ.Π.Σ, Ζ.Ο.Ε.)
 • Έλεγχου χρήσεων γης, αρτιότητας οικοπέδων και αγροτεμαχίων
 • Μελέτες Χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών εγκαταστάσεων