Τομέας έργων υποδομής

Geomeletitiki.gr > Τομέας έργων υποδομής

H Γεωμελετητική αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών Οδοποιίας, συγκοινωνιακών και υδραυλικών μελετών κάθε κλίμακας και υποστηρικτική δράση σε αυτούς τους τομείς σε μελέτες ευρύτερου αντικείμενου.

 

Μελέτες οδοποιίας

 • Μελέτες Οδοποιίας αστικών και υπεραστικών οδών
 • Μελέτες Αυτοκινητόδρομων, Ανισόπεδων και Ισόπεδων Κόμβων
 • Μελέτες Δασικής και Αγροτικής Οδοποιίας

 

Κυκλοφοριακές μελέτες

 • Κυκλοφοριακές μελέτες και μελέτες βελτίωσης δημοτικών οδών, οδών επαρχιακού και εθνικού δικτύου
 • Μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σήμανσης, φωτεινής σηματοδότησης και ασφάλισης οδών
 • Μελέτες διαχείρισης στάθμευσης
 • Μελέτες οργάνωσης και υλοποίησης κυκλοφοριακών μετρήσεων και ερευνών
 • Αξιολόγηση κυκλοφοριακών επιπτώσεων
 • Πρόβλεψη ζήτησης μεταφορών
 • Ανάπτυξη κυκλοφοριακών μοντέλων (μακροσκοπικό & μικροσκοπικό επίπεδο)

 

Υδραυλικές Μελέτες

 • Μελέτες δικτύων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων
 • Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων (ποταμών, ρεμάτων και χειμάρων)
 • Μελέτες αντιπλημμυρικής έργων, οριοθέτηση και διευθέτηση υδατικών πόρων
 • Μελέτες εγγείων βελτιώσεων
 • Μελέτες εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
 • Μελέτες φραγμάτων
 • Υδρολογικές μελέτες