Πως η τεχνολογία άλλαξε την επιστήμη της τοπογραφίας

Geomeletitiki.gr > ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ > Πως η τεχνολογία άλλαξε την επιστήμη της τοπογραφίας

Η τοπογραφία υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια από τις εποχές που η γη απέκτησε αξία ως έκταση ανθρώπινης δραστηριότητας ,περιοχής επιρροής ως και σήμερα ως αντικείμενο πώλησης και οικονομικής εκμετάλλευσης.

Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν μεθόδους τοπογραφίας για την κατασκευή των μνημείων και οι Ρωμαίοι τις χρησιμοποίησαν για να οριοθετήσουν την αυτοκρατορίας τους.

Με τα χρόνια, οι τοπογραφικές μέθοδοι μέτρησης μήκους και γωνιών από  τη χρήση μίας αλυσίδας ή σχοινιού γνωστού μήκους και των πυξίδων εξελίχθηκαν ραγδαία και ταυτόχρονα με την τεχνολογική επανάσταση της ανθρώπινης ιστορίας.

Ηλεκτρονικά εργαλεία μέτρησης απόστασης και γωνιών

Ο θεοδόλιχος, ο οποίος μετρά τις οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες, έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο τοπογραφίας από τον 16ο αιώνα.

Όταν ο ηλεκτρονικός μετρητής απόστασης EDM άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, απλοποίησε δραματικά τη διαδικασία.

Αυτή η μέθοδος μέτρησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για διάφορους λόγους:

  • Είναι εξαιρετικά ακριβής
  • Δεν απαιτεί το δεύτερο άτομο να βρίσκεται στο άκρο λήψης του σήματος.
  • Εξοικονομεί χρόνο, επειδή τα αποτελέσματα δεν πρέπει να καταγράφονται στη πεδίομετρήσεων.

Ένα EDM εντοπίζει την απόσταση με μεγαλύτερη ακρίβεια και κατά συνέπεια, είναι πιο χρήσιμο για τους μηχανικούς που είναι επιφορτισμένοι με την κατασκευή κτιρίων ή δρόμων.

Το EDM είναι ανεκτίμητο σε μελέτες μς πολυσύχναστους δρόμους ή άλλες περιοχές υψηλής κυκλοφορίας. Προηγουμένως χρειάζόταν επιπλέον προσωπικό για να σταματήσει η κυκλοφορία προς όλες τις κατευθύνσεις, ενώ οι μηχανικοί μέτρούσαν με μετροταινία τις αποστάσει και τις κατέγραφαν στο χαρτί.

Το EDM λειτουργεί εκπέμποντας ένα υπέρυθρο φως το οποίο αντανακλά σε έναν στόχο και επιστρέφει στην πηγή. Αυτό το υπέρυθρο φως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των αποστάσεων με μεγάλη ακρίβεια.

Ο ρόλος του GPS στην τοπογραφία

Τα παγκόσμια συστήματα προσδιορισμού θέσης εκτόξευσαν την ταχύτητα και την ακρίβεια μετρήσεων σε σχέση με όλα τα προηγούμενα εργαλεία ή συστημάτα μέτρησης. Χρησιμοποιώντας ένα δορυφόρο για να εντοπίστεί τη θέση των αντικειμένων στο έδαφος δημιουργήθηκε ένα εντελώς νέο επίπεδο ακρίβειας, διότι η οπτική επαφή δεν ήταν πλέον απαραίτητη για τη μέτρηση.

Πλέον μηχανικοί δεν χρειάζεται να ανεβαίνουν στα υψηλότερα σημεία της περιοχής ή να μετρούν μικρές αποστάσεις κάθε φορά λόγω εμποδίων, αλλά χρειάζονται μόνο επαφή με τον ουρανό. Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας με GPS είναι πολύ μικρότερος πριν υπάρξει αυτήν την τεχνολογία.

Το GPS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση και τη χαρτογράφηση υποβρύχιων περιοχών. Όπου υπήρχε προηγουμένως διαθέσιμο μόνο σόναρ, τώρα μπορεί να συνδυαστεί με την τεχνολογία GPS για τη δημιουργία τοπογραφικών χαρτών υψηλής ακρίβειας, 3-D.

3-D Laser Scanners

Όταν το EDM χρησιμοποιεί μία μόνο δέσμη λέιζερ για να μετρήσει με ακρίβεια μια απόσταση μεταξύ δύο σημείων, οι 3-D σαρωτές λέιζερ χρησιμοποιούν 50.000 για να δημιουγήσουν ένα μοντέλο 3-D. Αυτά τα όργανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στα κτίρια για τη δημιουργία εικόνων χώρων και δωματίων ή υπαίθριων χώρων για να βοηθήσουν στη κατασκευή  δρόμων, γεφυρών, πάρκων και κτιρίων.

Αυτή η τεχνολογία μπορεί επίσης να βοηθήσει στην καταγραφή εξέλιξης προόδου σε ένα κατασκευαστικό έργο.Επίσης οι 3-D χωρικοί σαρωτές λέιζερ που παράγουν αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο σύντομα θα είναι πιο εύκολα διαθέσιμα και πιο προσιτά επίσης.

Drones το μέλλον της τοπογραφίας

Όσο παρακολουθούμε τις εξελίξεις στις τεχνολογία τα τελευταία 20 χρόνια, ίσως να αναρωτηθούν κάποιοι – ποιοι άλλοι τύποι τεχνολογικών βελτιώσεων βρίσκονται στον ορίζοντα.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη- drones, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τη συλλογή δεδομένων .Ένα drone μπορεί να επιταχύνει ταχύτατα πάνω από τα δέντρα και άλλα δύσκολα εδάφη, συλλέγοντας δεδομένα γρήγορα και εύκολα σε μεγάλες περιοχές. Επιτρέπουν είτε πανοραμικές φωτογραφίες είτε κοντινές φωτογραφίες εδάφους ή δομών.

Τα παραγόμενα παραδοτέα έχουν την απαιτούμενη ακρίβεια και σε σε κάθε δυνατή ψηφιακή μορφή και απείκόνιση εξασφαλίζοντας την μαζική χρήση τους στο μέλλον.

ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ