Πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης των ρεμάτων από το ΤΕΕ

Geomeletitiki.gr > ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ > Πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης των ρεμάτων από το ΤΕΕ

Το έργο αφορά την οριοθέτηση και ψηφιοποίηση  των ρεμάτων  της χώρας και αναμένεται να ανατεθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), έως το τέλος του έτους με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης  συμβάλλοντας στην πολιτική προστασία και στην ασφάλεια των επενδύσεων.

Συγκεκριμένα η απόφασή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα,   προσδιορίζει το ΤΕΕ  ως τον φορέα υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος για τα υδατορέματα, καθώς  και της ψηφιακής δράσης  για τη μέτρηση και παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης.

Σύνδεση με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη

Η οριοθέτηση και η καταγραφή σε πληροφοριακό σύστημα των  ρεμάτων  σε όλη την ελληνική επικράτεια θα συμβάλλει στην πολιτική προστασία αλλά και στην ασφάλεια  των επενδύσεων. Άλλωστε, αποτελεί   απαραίτητο «εργαλείο» για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας, καθώς δίχως οριοθετημένα ρέματα δεν μπορούν οι μελετητές να ολοκληρώσουν τα Τοπικά και τα Ειδικά  Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ και ΕΠΣ).

Η ψηφιακή αποτύπωση των ρεμάτων θα συνδεθεί επίσης με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη του ΤΕΕ, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 51 εκατ. ευρώ, το οποίο θα συγκεντρώνει  όλη τη γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από  τους φορείς της δημόσιας διοίκησης   και αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη δόμηση κλπ.

Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα προβλέπει την ανάθεση υλοποίησης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τα οποία είναι:

-«Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων»

και

-«Ψηφιακή δράση Μέτρησης και παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών ελέγχων».

Τα δύο αυτά έργα, έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, «Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ελλάδα 2.0», στη δράση «Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές   ,μια επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 174 εκατ.  ευρώ.

Το έργο θα εξυπηρετήσει την προστασία της βιοποικιλότητας, της πολιτικής προστασίας αλλά και την ασφάλεια του πολεοδομικού σχεδιασμού και των επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι η ένταξη προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης του έργου ψηφιοποίησης και οριοθέτηση των υδατορεμάτων της χώρας αποτελεί πρόταση του ΤΕΕ.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει συνολικά πέντε επενδύσεις για τα ακόλουθα ψηφιακά έργα στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού:

  • δημιουργία πληροφοριακού συστήματος οριοθέτησης υδατορεμάτων, με σκοπό να συνεισφέρει στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας,
  • δημιουργία ψηφιακής τράπεζας για συναλλαγές αναλογίας κτιρίου-οικοπέδου,
  • ανάπτυξη ενιαίου ψηφιακού χάρτη,
  • δημιουργία κεντρικού συστήματος για τη μέτρηση και την παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, και
  • δημιουργία διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση πολιτιστικών εκθεμάτων με επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα στα μουσεία.

Το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ελλάδα 2.0» προβλέπει για τις πέντε δράσεις, ότι οι επενδύσεις για την υλοποίηση τους, πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.