Οριοθέτηση ιδιοκτησιών

Geomeletitiki.gr > ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ > Οριοθέτηση ιδιοκτησιών

Ο προσδιορισμός των ορίων ενός ακινήτου αποτελεί μία διαδικασία για τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, κατά την οποία τα όρια των ακινήτων που περιγράφονται στους τίτλους ιδιοκτησίας μεταφέρονται στο έδαφος.

Περίφραξη ή περίφραγμα  είναι η κατασκευή επι του εδάφους με την οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους όμορα οικόπεδα ή γήπεδα, καθώς και το οικόπεδο ή το γήπεδο από τον κοινόχρηστο χώρο. Τα οικόπεδα οριοθετούνται με σταθερούς οριοδείκτες ή περιφράγματα. Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις είναι υποχρεωτική η περίφραξη οικοπέδων σε κεντρικά σημεία των πόλεων, αλλά όχι στα απομακρυσμένα.

Ο προσδιορισμός των ορίων ιδιοκτησίας, πραγματοποιείται σε τρείς φάσεις:

 • Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την μελέτη των τίτλων ιδιοκτησίας και των παλαιών διαγραμμάτων του ακινήτου, των καταγραφών της τοπογραφικής υπηρεσίας, των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και των παλαιότερων αεροφωτογραφιών της περιοχής. Κατά την φάση αυτή εξακριβώνεται η σύνδεση του ακινήτου με τις παρακείμενες εκτάσεις και γίνεται μία προεκτίμηση της θέσης των ορίων του.
 • Στη δεύτερη φάση περιλαμβάνει την υπαίθρια αυτοψία και τοπογραφική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και αποδεικτικών στοιχείων της περιοχής του ακινήτου (πάσσαλοι, τοιχία, περιφράξεις, ίχνη καλλιέργειας, ορόσημα, τριγωνομετρικά σημεία κλπ.), τα οποία λαμβάνονται υπόψιν στον τελικό υπολογισμό.
 • Κατά την τρίτη και τελευταία φάση, πραγματοποιείται ο υπολογισμός των ορίων που περιγράφονται στους τίτλους και η εφαρμογή και σήμανσή τους επί του εδάφους.

Επιπλέον διαδικασία αποτελεί η σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος των υπολογισμένων ορίων στο σύστημα ΕΓΣΑ87

Σύμφωνα με το άρθρο 17 § 9 περιγράφονται τι είδους περιφράγματα επιτρέπονται, και οι όροι και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης τους.

 • Περιφράσσονται άρτια οικόπεδα εντός σχεδίου, άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου, μη ρυμοτομούμενα τμήματα των μη άρτιων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων εντός σχεδίου. 
 • Τα μη άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου, επιτρέπεται να περιφραχθούν μόνο με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα.
 • Τα περιφράγματα τοποθετούνται είτε κατά μήκος των ορίων των οικοπέδων ή στο πρόσωπο αυτών. Όλα τα περιφράγματα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου εντός του οικοπέδου. Σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό –άρθρο 10 § 7 υπάρχει η δυνατότητα τα περιφράγματα να κατασκευαστούν εκατέρωθεν του κοινού ορίου εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των όμορων ιδιοκτητών. 
 • Οι ιδιοκτησίες που ορίζονται με κάθετη σύσταση ιδιοκτησίας, περιφράσσονται μόνον στα όρια του οικοπέδου ή του γηπέδου.

 

Οι περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγκριση άδειας δόμησης για περιτοίχιση – περίφραξη της ιδιοκτησίας σας είναι οι ακόλουθες:

 • Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή, μέχρι ύψους 1,00 m ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
 • Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών γηπέδου εντός σχεδίου.

Στην περίπτωση απλής περίφραξης με συρματόπλεγμα απαιτείται έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία θα γνωστοποιήσει στο οικείο αστυνομικό τμήμα τις κατασκευές. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται άδεια δόμησης, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση συρματοπλέγματος με σενάζ από σκυρόδεμα (μπετόν) στη βάση. Στις περιπτώσεις νέας οικοδομής συνηθέστερα η άδεια περιτοίχισης περιλαμβάνεται στην άδεια δόμησης. Αλλά σε περιπτώσεις που δεν είχε περιληφθεί εξ αρχής, ή σε περιπτώσεις εκτός σχεδίου γηπέδων, πρέπει να εγκριθεί προηγουμένως άδεια δόμησης. Σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για περιτοίχιση -περίφραξη στις εξής περιπτώσεις:

 • Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή, μέχρι ύψους 1,00 μ. ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
 • Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.
 • Επίσης επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

Εργασίες Μικρής Κλίμακας

Οι εργασίες για την οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου εκτελούνται μετά από Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον υποβληθούν:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η θέση των πασσάλων
 • Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του, τα στοιχεία του ακινήτου καθώς και τα συνημμένα στοιχεία.
 • Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων
 • Τεχνική Έκθεση Μηχανικού στην οποία περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσμα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά.
 • Βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.
 • Φωτογραφίες του ακινήτου.
 • Αντίγραφο της Οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου ή των κτισμάτων που υφίστανται στο γήπεδο ή οικόπεδο.
 • Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν υπαχθεί σε οποιοδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών, κατατίθεται βεβαίωση εξαίρεσης ή περαίωσης από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ ή βεβαίωση εξόφλησης του 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου στον οποίο έχουν υπαχθεί.
 • Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου εφ’ όσον οι εργασίες του άρθρου 2 πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι οικοπέδου ή γηπέδου) ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου (όψεις, φέρων οργανισμός, δώμα, στέγη κ.λ.π.)
 • Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε παραθαλάσσια περιοχή κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού στην οποία δηλώνει ότι το γήπεδο απέχει περισσότερο από 500 μέτρα από τη θάλασσα.

Άδεια Δόμησης

 • Στα οικόπεδα που βρίσκονται εντός πόλης/οικισμού απαιτείται άδεια δόμησης ακόμη και στην περίπτωση συρματοπλέγματος με σενάζ από σκυρόδεμα (μπετόν) στη βάση.
 • Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίου με άδεια δόμησης, εάν μέχρι τη λήξη της ισχύος της ή της αναθεώρησής της, έχουν περατωθεί ο φέροντας οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη, όπου είναι υποχρεωτική, η ισχύς της άδειας δόμησης παρατείνεται σε αόριστο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε φάση μετά την ολοκλήρωση των όψεων και της στέγης, μπορεί να κατασκευαστεί και η περίφραξη εφόσον περιλαμβάνεται στην αρχική άδεια, χωρίς να χρειάζεται καινούργια διαδικασία.
 • Σε περίπτωση που δεν είχε περιληφθεί εξ αρχής στην οικοδομική άδεια, πρέπει να εγκριθείάδεια δόμησης.
 • Δικαιολογητικά : Αίτηση του Ιδιοκτήτη,Δηλώσεις Ανάθεσης,Δηλώσεις Ανάληψης,Τοπογραφικό Διάγραμμα,Αρχιτεκτονική Μελέτη,Τεχνική Έκθεση,Φωτογραφίες,Προϋπολογισμός Έργου,Αμοιβές Μηχανικών – Πληρωμή Φορολογικών,Διάγραμμα κάλυψης,Συμβόλαιο,Υψόμετρα δρόμου από Δήμο,Κατά περίπτωση βεβαιώσεις φορέων (π.χ. Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου) Για λιθοδομή και ελαφρά περίφραξη με άδεια μικρής κλίμακας.