Με ενιαία ψηφιακή φόρμα οι πολεοδομικές και χωροταξικές αποφάσεις

Geomeletitiki.gr > ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ > Με ενιαία ψηφιακή φόρμα οι πολεοδομικές και χωροταξικές αποφάσεις

Ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση και ψηφιακή εφαρμογή, που θα προβλέπει όλες οι πολεοδομικές και χωροταξικές πράξεις και αποφάσεις της διοίκησης να καταχωρούνται σε ενιαία ψηφιακή φόρμα, ώστε να εντάσσονται αυτομάτως στο νέο ενιαίο ψηφιακό χάρτη.

 

Η νέα ρύθμιση θα περιληφθεί στην κοινή υπουργική απόφαση των συναρμοδίων υπουργείων, η  οποία αναμένεται να εκδοθεί τους πρώτους μήνες του 2020, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία κατάρτισης του ενιαίου ψηφιακό χάρτη, μέσω της λειτουργίας ψηφιακής πλατφόρμας που ετοιμάζει το ΤΕΕ, με βάση τη νομοθετική ρύθμιση, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Οι σχετικές πληροφορίες για την πορεία προετοιμασίας του ενιαίου ψηφιακού χάρτη έγιναν γνωστές από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, σε συνομιλία του με τους δημοσιογράφους, στην διάρκεια της οποίας τόνισε ότι το εγχείρημα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και ότι  χρειάζεται να γίνει μία νέα αρχή για την ψηφιακή καταχώρηση όλων των νέων αποφάσεων.

«e-Πολεοδομία»

Ένα από τα σημαντικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ είναι η εγκυρότητα των αποφάσεων,  που θα καταχωρούνται στον ενιαίο ψηφιακό χάρτη, καθώς υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις ελλιπείς και λανθασμένες αποφάσεις της διοίκησης και των κρατικών υπηρεσιών για πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα.

Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι στη βάση δεδομένων του έργου «e-Πολεοδομία  – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας», έχει ξεκινήσει η δημοσίευση πολεοδομικής πληροφορίας που περιλαμβάνεται στη γεωχωρική βάση δεδομένων του συστήματος. Περιλαμβάνει δεδομένα και στοιχεία από τα συνοδευτικά σχέδια και διαγράμματα των εν ισχύ διαταγμάτων και των αποφάσεων που δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΔΟΜ, Δ/νσεις Χωρικού Σχεδιασμού Περιφερειών / ΑΠΔ και ΥΠΕΝ) κατά τη φάση της συλλογής και σάρωσης. Η δημοσίευση των δεδομένων γίνεται με την επιφύλαξη διαπιστωμένων ελλείψεων σχεδίων και διαγραμμάτων οι οποίες καταγράφονται και τίθενται υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής. Η διαδικασία αναζήτησης σχεδίων και αποφάσεων είναι σε εξέλιξη σε αρκετές υπηρεσίες με στόχο την πληρέστερη συμπλήρωση του περιεχομένου πριν από τη δημοσίευσή του.

Κατηγορίες

Η υποχρεωτική ψηφιακή έκδοση των αποφάσεων της διοίκησης για αυτόματη καταχώρηση στον ενιαίο ψηφιακό χάρτη θα αφορά κατ αρχήν τις 12 κατηγορίες δεδομένων που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί να περιλαμβάνει.

Σημειώνεται ότι ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης, που ξεκινά η διαδικασία για την κατάρτισή του θα αποτυπώνει όλα τα στοιχεία («γεωχωρικά δεδομένα») που θα είναι διαθέσιμα και δεσμευτικά για τη Διοίκηση και με βάση τα οποία θα προκύπτει πού επιτρέπεται κάθε βιομηχανική, μεταποιητική, τουριστική και άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στο χάρτη αυτό θα έχει πρόσβαση με ένα κλικ οποιοσδήποτε διοικούμενος. Έτσι, κάθε επενδυτής και ενδιαφερόμενος θα γνωρίζει, χωρίς κόστος,  πού επιτρέπεται να εγκαταστήσει την επένδυσή του, ενώ θα έχει και την ασφάλεια ότι και η Διοίκηση θα κινείται με βάση τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες. Θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Όροι και περιορισμοί δόμησης.
 • Χρήσεις γης.
 • Σχέδια πόλεων.
 • Ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές.
 • Γεωτεμάχια κτηματολογίου.
 • Δάση και δασικές εκτάσεις (μόνο εφ’ όσον περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και οριστικοποιηθεί).
 • Περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων.
 • Ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα.
 • Ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών.
 • Αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους.
 • Παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόμενους χώρους.
 • Ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων,  περιλαμβανομένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ).

Περιοχές

Τα πρώτα δύο έτη, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των δεδομένων στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, θα ξεκινήσει πιλοτική εφαρμογή. Οι ειδικοί που ασχολούνται με τον Ενιαία Ψηφιακό Χάρτη, προτείνουν ο χάρτης ONEclickLIS να δοκιμαστεί σε δήμους όπου οι γεωχωρικές πληροφορίες είναι ικανοποιητικές, αλλά και σε περιοχές με σοβαρά χωροταξικά προβλήματα και πολλά διαφορετικά δεδομένα.

Έτσι, στην προτεινόμενη λίστα, για διαφορετικούς λόγους, περιλαμβάνονται ο Δήμος Πατρέων, το Ηράκλειο της Κρήτης, η Καλαμάτα, ένας δήμος της Αττικής (πιθανώς των Μεσογείων), ένας περιαστικός δήμος της Θεσσαλονίκης (πιθανότατα η Καλαμαριά) και η Κοζάνη.

«Δεν έχει αποφασιστεί  σε ποιες περιοχές θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του ενιαίου ψηφιακού χάρτη. Σημασία έχει ότι προετοιμαζόμαστε να ξεκινήσει ένα έργο που έχει καθυστερήσει 40 χρόνια» απάντησε ο Γ. Στασινός σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις.

ΠΗΓΗ : http://ecopress.gr/