Θεσμός διαπιστευμένου μηχανικού κατά γραφειοκρατίας

Geomeletitiki.gr > ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ > Θεσμός διαπιστευμένου μηχανικού κατά γραφειοκρατίας

Κατά τουλάχιστον τέσσερις μήνες αναμένεται να μειωθεί από το επόμενο έτος ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές στο Κτηματολόγιο, είτε λόγω λαθών και παραλείψεων στην επεξεργασία των στοιχείων είτε λόγω απαίτησης των ιδιοκτητών.

Ρόλο – κλειδί σε αυτό θα έχει ο θεσμός του «διαπιστευμένου μηχανικού», που ξεμπλοκάρει ύστερα από χρόνια με πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη.

Όπως εξηγούν πηγές που γνωρίζουν καλά τα θέματα του Κτηματολογίου, η μεταρρύθμιση αυτή είχε θεσμοθετηθεί από το 2013 και όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονταν στα αζήτητα.

Κατά τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων –Τοπογράφων Μηχανικών, Μιχάλη Καλογιαννάκη, με την ενεργοποίηση του προαναφερόμενου θεσμού «μειώνεται ο χρόνος των μεταβολών στο Κτηματολόγιο από τους 6 μήνες, που είναι κατά μέσο όρο σήμερα, σε 2 μήνες και ξεμπλοκάρει αρκετά ακίνητα, που εξαιτίας σφαλμάτων ή αλλαγών βάλτωναν – και εξακολουθούν να βαλτώνουν – με αποτέλεσμα σε αυτή τη φάση να είναι σχεδόν μη μεταβιβάσιμα».

Διευκρινίζεται πως ο θεσμός του διαπιστευμένου μηχανικού θα εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές, όπου έχει ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο, και η υλοποίηση του – με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος – δρομολογείται για το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν περιπτώσεις που, είτε έγιναν λάθη στην καταγραφή των ορίων χωρίς να το καταβάλουν οι ιδιοκτήτες ώστε να κάνουν ένσταση στο Κτηματολόγιο είτε κάποιοι από τους ιδιοκτήτες θέλουν να κάνουν κάποιες αλλαγές στα οικόπεδα τους, όπως είναι για παράδειγμα η κατάτμηση και η σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών.

Tέλος στη γραφειοκρατία

Με το ισχύον καθεστώς, ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσφύγει σε ιδιώτη μηχανικό – σε ορισμένες περιπτώσεις και σε δικηγόρο – προκειμένου να φτιαχτεί ο φάκελος και να σταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κτηματολογίου.

Στη συνέχεια από το Κτηματολόγιο, αφού εξεταστούν τα στοιχεία, ξαναστέλνουν πίσω τον φάκελο στον ιδιώτη προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

Όλα αυτά σημαίνουν σημαντικό κόστος (από 500 ευρώ και πάνω) αλλά και χρόνο. Με τον διαπιστευμένο μηχανικό, το κόστος δε θα διαφέρει πολύ, αλλά ο ιδιοκτήτης θα γλιτώσει χρόνο αφού θα μειώνεται δραστικά η γραφειοκρατία.