ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Οριοθέτηση και εμβαδόν ιδιοκτησίας

Geomeletitiki.gr > Uncategorized > ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Οριοθέτηση και εμβαδόν ιδιοκτησίας

To Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται σταδιακά σε όλη την Ελλάδα, συλλέγοντας τίτλους ,καταγράφοντας τα εμπράγματα δικαιώματα επί ιδιοκτησιών αλλά ταυτόχρονα οριοθετώντας κάθε ακίνητο με βάσει διανομές, πολεοδομικές μελέτες και προσκομιζόμενα τοπογραφικά διαγράμματα .Το Κτηματολόγιο ως διαδικασία δεν είναι μία απλή καταγραφή και συλλογή συμβολαίων αλλά διασύνδεσης αυτών με τον χάρτη ,αποδίδοντας  τα ακριβή όρια του ακινήτου πάντα εντός τεχνικών προδιαγραφών του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Κατά την κατάθεση της δήλωσης είναι υποχρεωτικός ο εντοπισμός ακίνητου. Δηλαδή ο προσδιορισμός της θέσης του ακίνητου ως σημείο πάνω στο χάρτη.

Στις τρέχουσες μελέτες Κτηματογράφησης επειδή διαπιστώθηκε η δυσκολία οριοθέτησης του ακινήτου – δηλαδή  ο ακριβής προσδιορισμός θέσης, σχήματος και εμβαδού ενός ακινήτου στον χάρτη- είναι πλέον υποχρεωτική και η προσκόμιση στοιχείων που θα βοηθήσουν σε αυτό καθώς δεν επαρκεί ο απλός εντοπισμός.

Αναλυτικά :

 Τρόποι εντοπισμού

 • Διεύθυνση ακινήτου (εφόσον υπάρχει)
 • Εκτύπωση ή καταγραφή συντεταγμένων από διαδικτυακή εφαρμογή χαρτογράφησης (googlemap κ.ο.κ.)
 • ο αριθμός τεμαχίου Διοικητικής Πράξης (Διανομή ,αναδασμός ,πολεοδομικές μελέτες κ.ο.κ.)

Τρόποι οριοθέτησης

 • ο πλέον αξιόπιστος και ενδεδειγμένος τρόπος είναι με σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα(εξαρτημένο τοπογραφικό στο Εθνικό Προβολικό Σύστημα ΕΓΣΑ ΄87).

Εάν υπάρχει σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα (ΕΓΣΑ87) θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό κατά την παραλαβή της δήλωσης και αργότερα για την οριοθέτηση του ακινήτου από το γραφείο κτηματογράφησης.

Έαν δεν υπάρχει σύγχρονο τοπογραφικό η οριοθέτηση του ακίνητου θα επιτευχθεί με έναν από τους επόμενους τρόπους σε συνδυασμό με δεδομένα που θα χρησιμοποιήσει το γραφείο Κτηματογραφήσης όπως τα εμφανή υλοποιημένα ή μη όρια σε ψηφιακό χάρτη ,τα τοπογραφικά διαγράμματα όμορων και διαγράμματα διοικητικών πράξεων

 • Παλαιότερα τοπογραφικά ή σε οποιοδήποτε προβολικό σύστημα

συμβολαίων, έκδοσης οικοδομικής άδειας, τακτοποίησης αυθαιρέτων, πράξεων τακτοποίησης, πράξεων εφαρμογής κλπ.

 • Διαγράμματα Διοικητικών Πράξεων

Ακίνητα δηλαδή διανομών, αναδασμών, απαλλοτριώσεων , πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού κ.λπ.).

 • Υπηρεσία ΘέασηςΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Μέσω της Υπηρεσίας αυτής  μπορείτε να εντοπίσετε το ακίνητό σας στον χάρτη τα όριά του ,να μετρήσετε διαστάσεις και εμβαδόν και να εκτυπώσετε απόσπασμα .

 • Αποσπάσμα ΟΣΔΕ

Αρκεί πάντα να συμφωνεί η καλλιεργούμενη έκταση με τα όρια του ακίνητου

 • Χρήση GPS χειρός

Με την μέτρηση και καταγραφή των προσεγγιστικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ87 των κορυφών του γεωτεμαχίου και καταγραφή τους σε πίνακα συντεταγμένων μαζί με ένα σκαρίφημα.

 Μαζί με την δήλωση επομένως υποβάλλεται υποχρεωτικά ένα από τα παραπάνω στοιχεία οριοθέτησης ή συνδυασμός αυτών ώστε να οριοθετεί το ακίνητο

 

Εμβαδό ιδιοκτησίας

Να σημειωθεί ότι με την προσκόμιση σύγχρονου τοπογραφικού θα επιτευχθεί από το  γραφείο κτηματογράφησης ορθότερα η  οριοθέτηση άρα  και το εμβαδόν  που  σε περιοχές μεγάλης αγοραστικής αξίας είναι απαιτούμενο από τον κάθε ιδιοκτήτη.

Επομένως κατά την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων(ο πολίτης ενημερώνεται με φάκελο μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικά) θα πρέπει να ελεγχθεί από τον ιδιοκτήτη εάν υπάρχει αποδεκτή ή όχι διαφορά ανάμεσα στο εμβαδό κτηματογραφήσης (εμβαδό οριοθέτησης ακίνητου)   και προκρινόμενου ως εμβαδό δήλωσης (όπως προκύπτει από τίτλο ή τοπογραφικό διάγραμμα)

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιάγραφες Κτηματογραφήσεις υπάρχει ανεκτό όριο απόκλισης ανάμεσα στο εμβαδό κτηματογράφησης και εμβαδό δήλωσης το οποίο καθορίζεται με μαθηματικό τύπο βάσει των παρακάτω στοιχείων

 • Θέσης (αστική ή αγροτική)
 • εμβαδού
 • Σχήματος

Σε κάθε περίπτωση ο πολίτης εάν δεν έχει προσκομίσει κατά την φάση της κατάθεσης δήλωσης τοπογραφικό διάγραμμα μπορεί αυτό να κατατεθεί ως συμπληρωματικό στοιχείο στη συνέχεια ώστε να διορθωθεί τυχόν κακή «οριοθέτηση» του ακινήτου του.Εαν προσκομιστεί κατά την περίοδο ανάρτησης(ενστάσεων) θα κατατεθεί συννημένο με την εισήγηση προς την επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων

Η Γεωμελετητική με βασικό αντικείμενο και πολυετή εμπειρία ως εταιρία τοπογραφικών εφαρμογών και συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχει αξιόπιστα και ακριβή τοπογραφικά διαγράμματα καλύπτοντας τις προδιαγραφές του Κτηματολογίου σε κάθε του στάδιο.